Význam mandala
Co znamená slovo mandala? Zde naleznete 7 významů slova mandala. Můžete také přidat význam slova mandala sami

1

0   0

mandala


"kruh", v tantrickém buddhismu zobrazení Buddhova paláce. Taková zobrazení se využívají především v obřadech zasvěcení, během nichž zasvěcovaný "vstupuje do kruhu" [..]
Zdroj: quizlet.com

2

0   0

mandala


Starovìký abstraktní symbol vyskytující se v mnoha kulturách, dnes rozšíøený pøedevším v buddhismu a lámaismu. Ornament, kosmologický diagram spojují kruh jako symbol vnìjš [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

mandala


magický kruh, symbolický útvar buddhizmu
Zdroj: islo.cz

4

0   0

mandala


Mandala je harmonické spojenie kruhu a štvorca, kde kruh je symbolom neba, transcedencie, vonkajších síl a nekoneèna, prièom štvorec predstavuje vnútorné sily, to, èo je spojené s èloveko [..]
Zdroj: bongoshop.sk

5

0   0

mandala


Magický kruh. U C. G. Junga: symbol støedu, cíle a symbol bytostného Já jako psychické celosti. Sebeznázornìní procesu ustøeïování, vytváøení nového centra osobnosti. Symbolicky vyjá [..]
Zdroj: jung.sneznik.cz

6

0   0

mandala


Mandala (sanskrt: मण्डल kolo, oblouk) znamená kruh nebo dokonce magický kruh. Ačkoli toto slovo pochází z východu, samotná mandala je nadkulturním symbolem jednoty a rovnováhy vysky [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   0

mandala


slovo mandala pochází z indického jazyka sanskrt, ve kterém označovalo kruh či kolo. Nejednalo se však o běžný kruh, ale o magický kruhový ornament, symbolizující harmonii mezi barvou a tvarem. Ze sanskrtu se později slovo mandala rozšířilo i do dalších jazyků, přičemž kromě původního významu lze za mandalu v obecném slova smyslu považovat jakýkoliv objekt kruhového tvaru s východní spirituální tématikou.

Kreslené mandaly byly v tradiční východní medicíně využívány mj. v lékařství, neboť měly příznivě, uklidňujícím účinkem působit na lidskou psychiku. Své místo však nalezly i později, když jejich průkopníkem v moderní psychoterapii byla Američanka Joann Kellogg.
Honzi - 5. prosince 2018


Přidat význam slova mandala
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Maitréja mantra >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam