Význam mezosféra
Co znamená slovo mezosféra? Zde naleznete 4 významů slova mezosféra. Můžete také přidat význam slova mezosféra sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

mezosféra


Mezosféra je část atmosféry a vrsta nad stratosférou a v této sféře vzplane většina meteoritů, tato vrstva je pro nás také důležitá.
anonymní - 11. září 2019

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mezosféra


vrstva atmosféry nad stratosférou
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mezosféra


– vrstva atmosféry nad stratosférou, sahá pøibližnì do 80 až 85 km. Teplota v mezosféøe s nadmoøskou výškou klesá až na −100 °C. V mezosféøe shoøí vìtšina mete [..]
Zdroj: aldebaran.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mezosféra


Mezosféra (z řeckého slova mesos znamenající uprostřed) je vrstva zemské atmosféry, mezi stratosférou a termosférou. Sahá od 50 km až do výšky kolem 80–85 km. Vrstva se nachází příliš vysoko nad oblas [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< mezon mezzosoprán >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam