Význam natalita
Co znamená slovo natalita? Zde naleznete 10 významů slova natalita. Můžete také přidat význam slova natalita sami

1

1   0

natalita


porodnost, průměrný počet narozených za určité období Též udáváno jakoprocentuální podíl novorozenců k celkovému počtu jedinců, či jako počet narozených na 1000 jedinců. Viz t [..]
Zdroj: business.center.cz

2

0   0

natalita


Porodnost; demografický údaj sledující kvantitativnì porody jako hromadný jev. Uvádí se zpravidla v poètu porodù na tisíc obyvatel bìhem roku, pøièemž k prosté reprodukci je [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

natalita


pôrodnos, rodivos.
Zdroj: gep.szm.com

4

0   0

natalita


porodnost.
Zdroj: goniatit.cz

5

0   0

natalita


Množivost. Poèet narozených jedincù v populaci za urèitou èasovou jednotku.
Zdroj: savci.upol.cz

6

0   0

natalita


porodnost, produkce nových jedinců
Zdroj: agromanual.cz

7

0   0

natalita


množitelnost; udává se v procentech (píše se ve tvaru desetinných čísel)
Zdroj: skolavpohode.cz

8

0   0

natalita


množivost, porodnost.
Zdroj: skinhead.sweb.cz

9

0   0

natalita


Porodnost latinským slovem natalita je elementární demografický ukazatel udávající podíl narozených z určité skupiny za určité časové období. Uvádí se v promilích (‰), tedy v pře [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   1

natalita


porodnost; demografický ukazatel poètu narozených na 1000 obyvatel; nativita; množivost
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

Přidat význam slova natalita
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< magnézium oblomovština >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam