Význam nato
Co znamená slovo nato? Zde naleznete 11 významů slova nato. Můžete také přidat význam slova nato sami

1

2   0

nato


Severoatlantická aliance (anglicky North Atlantic Treaty Organization – NATO, francouzsky Organisation du Traité de l’Atlantique Nord – OTAN; doslova Organizace Severoatlantické smlouvy) je e [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

2   0

nato


Severoatlantická aliance (anglicky North Atlantic Treaty Organization – NATO, francouzsky Organisation du Traité de l’Atlantique Nord – OTAN; doslova Organizace Severoatlantické smlouvy) je e [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

1   0

nato


North Atlantic Treaty Organization
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

1   0

nato


Severoatlantická aliance, vojenská a politická organizace evropských státù a USA od r. 1949 hájící zájmy euroatlantických mocností. V souèasnosti vynakládá více než 70& [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

2   1

nato


North Atlantic Treaty Organization, neboli Severoatlantická aliance, je mezinárodní vojenský pakt určený k ochraně členských států, které souhlasily bránit jeden druhého v případě napadení. Založena byla 4. dubna 1949 podepsáním Severoatlantické smlouvy.
XSonnyk5 - 8. dubna 2014

6

1   0

nato


Severoatlantická aliance (anglicky North Atlantic Treaty Organization – NATO, francouzsky Organisation du Traité de l’Atlantique Nord – OTAN; doslova Organizace Severoatlantické smlouvy) je e [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

1   0

nato


Severoatlantická aliance (anglicky North Atlantic Treaty Organization – NATO, francouzsky Organisation du Traité de l’Atlantique Nord – OTAN; doslova Organizace Severoatlantické smlouvy) je e [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

1   0

nato


Severoatlantická aliance (anglicky North Atlantic Treaty Organization – NATO, francouzsky Organisation du Traité de l’Atlantique Nord – OTAN; doslova Organizace Severoatlantické smlouvy) je e [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

1   1

nato


o málo později | * | potom, poté, vzápětí, následně | předtím
Zdroj: cs.wiktionary.org

10

1   1

nato


North Atlantic Treaty Organization.
Zdroj: voodoo-world.cz

11

1   1

nato


(North Atlantic Treaty Organization) Severoatlantická aliance je vojensko-politické seskupení 26 státù. Vzniklo v roce 1949. Jeho èleny je: Belgie, Bulharsko (2004), Èeská republika (1999), D [..]
Zdroj: geografie.unas.cz

Přidat význam slova nato
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< deska android >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam