Význam ocel
Co znamená slovo ocel? Zde naleznete 13 významů slova ocel. Můžete také přidat význam slova ocel sami

1

0   0

ocel


slitina železa s uhlíkem do obsahu 2,14 procent uhlíku a případně dalšími prvky (legurami) | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

ocel


Ocel je železo se sníženým obsahem uhlíku, je mnoho typù ocelí, správnì bychom v bìžném životì nemìli u nièeho øíkat, že je to ze železa, protože je to z oceli.
Zdroj: nanimata.wu.cz

3

0   0

ocel


Materiál pou¾ívaný pro shafty golfových holí. Na rozdíl od grafitu je tu¾¹í. Dávají mu pøednost hráèi (zejména mu¾i) s rychlým ¹vihem, kterým pomáhá udìlit míèi vìt¹í energ [..]
Zdroj: golfovezpravy.cz

4

0   0

ocel


hutnicky upravené pružné železo, nerezaví tak rychle a vyrábí se z ní velká èást stavebních produktù.
Zdroj: stavimedum.cz

5

0   0

ocel


ukamea
Zdroj: dominicweb.eu

6

0   0

ocel


hutnicky upravené pružné železo, nerezaví tak rychle a vyrábí se z ní velká část stavebních produktů.
Zdroj: stavebnikomunita.cz

7

0   0

ocel


hutnicky upravené pružné železo, nerezaví tak rychle a vyrábí se z ní velká èást stavebních produktù.
Zdroj: bydlenisnu.cz

8

0   0

ocel


hutnicky upravené pružné železo, nerezaví tak rychle a vyrábí se z ní velká část stavebních produktů.
Zdroj: chciprojektdomu.cz

9

0   0

ocel


hutnicky upravené pružné železo, nerezaví tak rychle a vyrábí se z ní velká část stavebních produktů.
Zdroj: cip-stavby.cz

10

0   0

ocel


hutnicky upravené pružné železo, nerezaví tak rychle a vyrábí se z ní velká část stavebních produktů.
Zdroj: gservis.cz

11

0   0

ocel


Slitina železa s uhlíkem, popřípadě s dalšími prvky. Vyznačuje se dobrou tvárností a houževnatostí. Podle způsobu výroby se [..]
Zdroj: megas-p.cz

12

0   0

ocel


Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků, která obsahuje méně než 2,14 % uhlíku. Při obsazích uhlíku vyšších než 2,14 % se hovoří o litinách. Může se vyskytova [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0   0

ocel


Ocel je slitina železa, uhlíku a dalších legujících prvků, která obsahuje méně než 2,14 % uhlíku. Při obsazích uhlíku vyšších než 2,14 % se hovoří o litinách. Může se vyskytova [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova ocel
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< populace university >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam