Význam okno
Co znamená slovo okno? Zde naleznete 16 významů slova okno. Můžete také přidat význam slova okno sami

1

1   0

okno


otvor ve zdivu s osvětlovací a větrací funkcí. Podle tvaru nejčastěji obdélníkový, s půlkruhovým nebo lomeným záklenkem, kruhový. Okna jednoduchá, dvojdílná, vícedílná, sdružená. Podobu okna určuje tvar ostění. Rozmísténí oken až do renesance včetně zpravidla nemělo stejnou výškovou úroveň, rozsah meziokenních ploch se během doby zmenšoval. [..]
Zdroj: zamek-veltrusy.cz

2

1   0

okno


matapa tilo'ata
Zdroj: dominicweb.eu

3

2   1

okno


otvor ve zdi, urèený k osvìtlování a vìtrání vnitøku stavby. Uspoøádání, tvar i èlenìní oken se postupnì mìní a pøi opravì památkových objektù by…
Zdroj: pametihodnosti.cz

4

0   0

okno


otvor ve zdi, obvykle prosklený | * | časový úsek, kdy je možné udělat něco, s čím se předem nepočítalo | * | ''(informatika)'' obdélníková oblast na obrazovce počítače, která představuje jeden [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

0   0

okno


představuje pracovní plochu, která je pro všechny činnosti shodná. Uživatel může mít v okně spuštěno jednu nebo více činností a podle potřeby si je může aktivovat.
Zdroj: bmservis.cz

6

0   0

okno


otvor ve zdi, určený k osvětlování a větrání vnitřku stavby, pravoúhlý nebo uzavřený obloukem různé podoby; okno kruhové (románské má sešikmené ostění); sdružené (rozdělené meziokenním sloupkem); ovál [..]
Zdroj: bystre.unas.cz

7

0   0

okno


otvor ve zdi, urèený k osvìtlování a vìtrání vnitøku stavby, pravoúhlý nebo uzavøený obloukem rùzné podoby.
Zdroj: jetrichovicko.euweb.cz

8

0   0

okno


otvor ve zdivu s osvětlovací a větrací funkcí. Podle tvaru nejčastěji obdélníkový, s půlkruhovým nebo lomeným záklenkem, kruhový. Okna jednoduchá, dvojdílná, vícedílná, sdružená. Podobu okna určuje tvar ostění. Rozmísténí oken až do renesance včetně zpravidla nemělo stejnou výškovou úroveň, rozsah meziokenních ploch se během doby zmenšoval. [..]
Zdroj: hruby-rohozec.eu

9

0   0

okno


otvor ve zdivu s osvětlovací a větrací funkcí. Podle tvaru nejčastěji obdélníkový, s půlkruhovým nebo lomeným záklenkem, kruhový. Okna jednoduchá, dvojdílná, vícedílná, sdružená. Podobu okna určuje tvar ostění. Rozmísténí oken až do renesance včetně zpravidla nemělo stejnou výškovou úroveň, rozsah meziokenních ploch se během doby zmenšoval. [..]
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

10

0   0

okno


otvor ve zdivu s osvětlovací a větrací funkcí. Podle tvaru nejčastěji obdélníkový, s půlkruhovým nebo lomeným záklenkem, kruhový. Okna jednoduchá, dvojdílná, vícedílná, sdružená. Podobu okna určuje tvar ostění. Rozmísténí oken až do renesance včetně zpravidla nemělo stejnou výškovou úroveň, rozsah meziokenních ploch se během doby zmenšoval. [..]
Zdroj: januv-hrad.cz

11

0   0

okno


otvor ve zdivu s osvětlovací a větrací funkcí. Podle tvaru nejčastěji obdélníkový, s půlkruhovým nebo lomeným záklenkem, kruhový. Okna jednoduchá, dvojdílná, vícedílná, sdružená. Podobu okna určuje tvar ostění. Rozmísténí oken až do renesance včetně zpravidla nemělo stejnou výškovou úroveň, rozsah meziokenních ploch se během doby zmenšoval. [..]
Zdroj: zamek-hluboka.eu

12

0   0

okno


otvor ve zdivu s osvětlovací a větrací funkcí. Podle tvaru nejčastěji obdélníkový, s půlkruhovým nebo lomeným záklenkem, kruhový. Okna jednoduchá, dvojdílná, vícedílná, sdružená. Podobu okna určuje tvar ostění. Rozmísténí oken až do renesance včetně zpravidla nemělo stejnou výškovou úroveň, rozsah meziokenních ploch se během doby zmenšoval. [..]
Zdroj: hrad-bouzov.cz

13

0   0

okno


Okno je výplň stavebního otvoru, který slouží od nejstarších dob až po současnost především k prosvětlování místností a pro přirozený kontakt obyvatel s okolím. Okno se skládá ze skleněné výplně, příp [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0   0

okno


V počítačové terminologii výrazem okno (v původním názvu window) nazýváme oblast, obvykle obdélníkového tvaru, která obsahuje nějaký druh uživatelského rozhraní. Zobrazují se v něm výstupní data z poč [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

0   0

okno


Okno může znamenat: Okno – stavební díl Okno otevřené – pomocná jednotka absorpce zvuku Okno (počítačové) Přestupové okno - časový úsek, během něhož jsou povoleny přestupy a hostování hráčů mezi sport [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

16

0   0

okno


Film s názvem Okno může označovat: Okno (film, 1997) – český krátkometrážní film z roku 1997, režie Jan Hřebejk Okno (film, 2008) – španělsko-argentinský dramatický film z roku 2008, režie Carlos Sorí [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova okno
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< geek window >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam