Význam okupace
Co znamená slovo okupace? Zde naleznete 4 významů slova okupace. Můžete také přidat význam slova okupace sami

1

3   3

okupace


V mezinárodním právu faktické ovládání území státu cizími ozbrojenými silami, které na nìm efektivnì vykonávají svou moc prostøednictví vojenských velitelù nebo jimi jmenovan [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

2   2

okupace


Okupace v právu označuje originární způsob nabytí vlastnictví přivlastněním věci ničí nebo volně žijících zvířat. Český občanský zákoník tento způsob přivlastnění umožňu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

2   3

okupace


Vojenská okupace je efektivní dočasná kontrola nad cizím územím, které nepřísluší pod formální svrchovanost okupující mocnosti. Takto ovládané území je okupované území nebo okup [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1   3

okupace


obsazení, zabrání obv. cizího území; přivlastnění
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

Přidat význam slova okupace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< onomatopoia orchestrace >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam