Význam okupace
Co znamená slovo okupace? Zde naleznete 4 významů slova okupace. Můžete také přidat význam slova okupace sami

1

3 Thumbs up   3 Thumbs down

okupace


V mezinárodním právu faktické ovládání území státu cizími ozbrojenými silami, které na nìm efektivnì vykonávají svou moc prostøednictví vojenských velitelù nebo jimi jmenovaných orgánù okupaèní s [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

2 Thumbs up   2 Thumbs down

okupace


Okupace v právu označuje originární způsob nabytí vlastnictví přivlastněním věci ničí nebo volně žijících zvířat. Český občanský zákoník tento způsob přivlastnění umožňuje v ustaveních § 1045–1050. S [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

2 Thumbs up   3 Thumbs down

okupace


Vojenská okupace je efektivní dočasná kontrola nad cizím územím, které nepřísluší pod formální svrchovanost okupující mocnosti. Takto ovládané území je okupované území nebo okupační zóna. ↑ A Roberts. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1 Thumbs up   3 Thumbs down

okupace


obsazení, zabrání obv. cizího území; přivlastnění
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

<< onomatopoia orchestrace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam