Význam ontogeneze
Co znamená slovo ontogeneze? Zde naleznete 7 významů slova ontogeneze. Můžete také přidat význam slova ontogeneze sami

1

0   0

ontogeneze


(řec.), vznik a vývoj jednotlivé živé bytosti.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

0   0

ontogeneze


vývoj jednotlivce od oplodnění přes dospělost k smrti.
Zdroj: goniatit.cz

3

0   0

ontogeneze


("ontogeny"): vývoj jedince od zygoty a¾ po smrt; vztah ontogeneze a fylogeneze je úzce provázaný, co¾ dnes uznává i øada neodarwinistù; viz té¾: epigenetická teorie evoluce, morfogenetic [..]
Zdroj: mprinstitute.org

4

0   0

ontogeneze


nauka o vývoji jedince od poèátku jeho narození až do smrti o.lidské psychiky pojednává o duševním vývoji klienta od jeho poèetí až do jeho smrti
Zdroj: help24.cz

5

0   0

ontogeneze


Ontogeneze (z řec. ών, ón = jsoucí a γένεσις, genesis = zrození, původ) anebo morfogeneze (z řec. μορφογενεσις = původ tvaru) znamená původ a vývoj jedince (organizmu), [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   0

ontogeneze


Ontogeneze (z řec. ών, ón = jsoucí a γένεσις, genesis = zrození, původ) anebo morfogeneze (z řec. μορφογενεσις = původ tvaru) znamená původ a vývoj jedince (organizmu), [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   1

ontogeneze


individuální vývoj, vývojové zmìny jedince bìhem jeho života
Zdroj: labo.cz

Přidat význam slova ontogeneze
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< omfalos ortodoxie >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam