Význam opera
Co znamená slovo opera? Zde naleznete 15 významů slova opera. Můžete také přidat význam slova opera sami

1

1   0

opera


rozsáhlá hudební skladba s dějem pro orchestr a zpěváky | * | budova určená především pro provádění oper (1) | * | zpěvohra | — | práce | ''nominativ, akuzativ a vokativ plur [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   0

opera


Opera je internetový prohlížeè.
Zdroj: it-slovnik.cz

3

0   0

opera


internetový prohlí¾eè Dal¹í skvìlý internetový prohlí¾eè, který pomalu ale jistì vytlaèuje zastaralý MSIE. Jedná se o komerèní produkt, který si mù¾ete zdarma vyzkou¹et. Urèit [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

4

0   0

opera


Opera je webový prohlížeč, který vyvíjí norská firma Opera Software. Verze pro osobní počítače byla v minulosti distribuována komerčně, ale počínaje verzí 8.50 je zcela zdarma (freew [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   0

opera


Opera (z italského opera in musica, hudební dílo) je umělecká forma spojující dramatické divadelní představení s hudbou tak, že herci text (libreto) zcela či zčásti zpívají za instrum [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   0

opera


Opera (z italského opera in musica, hudební dílo) je umělecká forma spojující dramatické divadelní představení s hudbou tak, že herci text (libreto) zcela či zčásti zpívají za instrum [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   0

opera


Opera je stanice linky M1 budapešťského metra. Byla otevřena veřejnosti v roce 1896. Název Opera je kvůli poloze stanice nedaleko budovy Maďarské národní opery. Je položena 3 metry pod zem [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

opera


Opera odkazuje na: Opera – dramatická forma představení spojená s hudbou Opera (webový prohlížeč) – webový prohlížeč Opera (stanice metra v Budapešti) – stanice metra v Budapešti z [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   0

opera


Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus (OPERA - oscilační projekt s přístrojem s foto/sledovací emulzí) je experiment testující oscilace neutrin. Zachytává neutrina ze svazku m [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   0

opera


Opera je webový prohlížeč, který vyvíjí norská firma Opera Software. Verze pro osobní počítače byla v minulosti distribuována komerčně, ale počínaje verzí 8.50 je zcela zdarma (freew [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0   0

opera


Opera (z italského opera in musica, hudební dílo) je umělecká forma spojující dramatické divadelní představení s hudbou tak, že herci text (libreto) zcela či zčásti zpívají za instrum [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0   1

opera


Opera je rychlý webový prohlížeč s integrovanou RSS čtečkou, e-mailovým klientem, IRC klientem, a mnoha dalšími funkcemi, které je třeba v případě jiných prohlížečů doinstalovávat [..]
Zdroj: abclinuxu.cz

13

0   1

opera


– zaøízení, kde se zpívá a tanèí jako o život.
Zdroj: aldebaran.cz

14

0   1

opera


Opera je moderní multiplatformní internetový prohlížeč, používaný nejen na počítačích, ale často také na různých mobilních zařízeních. Příčinou je vysoká rychlost Opery (v&nbs [..]
Zdroj: adaptic.cz

15

0   1

opera


Žánr hudebního divadla, jenž sjednocuje v jeden celek dramatický zpìv, instrumentální hudbu a všechny dostupné prostøedky divadelního umìní, zejména scénografii a herectví. V ideálním pøípadì jsou všechny složky opery podøízeny spoleèné ideji, jež je urèována tématem a dramaturgií díla.  
Zdroj: pianovka.cz

Přidat význam slova opera
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< lucerna rapina >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam