Význam osoba
Co znamená slovo osoba? Zde naleznete 5 významů slova osoba. Můžete také přidat význam slova osoba sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

osoba


člověk | * | subjekt mající zákonná práva a povinnosti | * | mluvnická kategorie rozlišující původce děje | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

osoba


Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) - fyzická osoba, ktorá: - vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu, - má oprávnenie prevádzkovať živnosť, - má oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu, okrem činnosti fyzickej osoby v pracovno [..]
Zdroj: bonumeng.eu

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

osoba


Osoba je jednotlivá rozumová bytost, často s důrazem na její jedinečnost a identitu: obvykle je to člověk s vlastním jménem, schopný se rozhodovat, jednat i odpovídat za své jednání. Osoba je odborný [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

osoba


Osoba je mluvnická kategorie sloves, zájmen a někdy i dalších slovních druhů (např. v češtině spojek abych / abys / aby). V některých jazycích se osoba, která se účastní děje, označuje pouze příslušný [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

osoba


Osoba může být: osoba právo fyzická osoba právnická osoba mluvnice osoba (mluvnice) psychologie osobnost filosofie a teologie osoba (filosofie) osoba (teologie)
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< láska homonymum >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam