Význam osobní vlastnictví
Co znamená slovo osobní vlastnictví? Zde naleznete 7 významů slova osobní vlastnictví. Můžete také přidat význam slova osobní vlastnictví sami

1

2   0

osobní vlastnictví


Vlastnictví či vlastnické právo je přímé a výlučné právní panství určité individuálně určené osoby (vlastníka) nad konkrétní věcí. Řidčeji se slovo vlastnictví používá také ve významu majetek či jmění [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

1   0

osobní vlastnictví


privátní vlastnictví; soukromé vlastnictví; právo soukromé osoby na určitou věc, nemovitost (právo věc držet, užívat, nakládat s ní apod.)
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

0   0

osobní vlastnictví


Pojem osobní vlastnictví je v současnosti bezobsažný relikt komunistického práva, které, aby mohlo vlastnictví výrobních prostředků definovat jako právo soukromé a tudíž společensky zavrženíhodné, ustavilo různé nové formy do té doby jednotného pojmu vlastnictví, mimo jiné také vlastnictví osobní. Předmětem osobního vlastnictví byly věci určené k osobní spotřebě občanů. V osobním vlastnictví byly příjmy a úspory z práce a sociálního zabezpečení, vybavení domácnosti, věci osobní potřeby, rodinné domky a rekreační chaty, přičemž rodinný domek byl velmi podrobně definován jako obytný dům,u něhož aspoň dvě třetiny podlahové plochy všech místností připadaly na byty a který měl nejvýše 5 obytných místností,nepočítaje v to kuchyni. Větší počet obytných místností mohl mít, jestliže úhrn jejich podlahové plochy nepřesahoval 120 m2, z obytných kuchyní se do tohoto úhrnu počítali pouze plochy, o které výměra kuchyně přesahovala 12 m2. Táž osoba mohla být vlastníkem více rodinných domků, pouze jediný rodinný domek však mohl být u téhož vlastníka považován za vlastnictví osobní, další byly vlastnictvím soukromým.
Alexander Klimeš - 17. května 2019

4

0   1

osobní vlastnictví


Právní vztah vyjadøující sociálnì ekonomickou podstatu vztahu skuteèného, tj. disposice s hodnotou i užitnou hodnotou spotøebních pøedmìtù. Vznikal souèasnì s tìmito pøedmìty, individuálnì vyrábì [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

0   1

osobní vlastnictví


Čtěte více »
Zdroj: kupujemebydleni.cz

6

0   1

osobní vlastnictví


Nejčastější druh vlastnictví nemovitosti. Nejsou-li na dům či byt uvalena věcná břemena nebo exekuce, může vlastník nakládat s nemovitostí libovolným způsobem.
Zdroj: realitninavigace.cz

7

0   1

osobní vlastnictví


V komunistickém režimu předmětem osobního vlastnictví byly věci určené osobní spotřebě občanů. Dnes se pojem používá jako vyjádření vlastnictví bytu, kdy majitelem není družstvo či město, ale fyzická osoba.
Zdroj: realitnislovnik.cz

Přidat význam slova osobní vlastnictví
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< osobní údaje otevřená ekonomika >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam