Význam paket
Co znamená slovo paket? Zde naleznete 11 významů slova paket. Můžete také přidat význam slova paket sami

1

1   0

paket


balík, svazek
Zdroj: coznamena.cz

2

1   0

paket


Samostatná jednotka pøenosu dat, která je smìrována technickým a programovým vybavením sítì ze zdroje do cíle urèení. Na internetu je pøenos paketù zajišován protokolem TCP/IP.
Zdroj: labo.cz

3

0   0

paket


balík, svazek
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

4

0   0

paket


Logické seskupení informace, jenž zahrnuje hlavičku obsahující kontrolní informaci a (obvykle) uživatelská data. Termín "paket" se nejčastěji vztahuje na jednotky dat síťové vrstvy. Sro [..]
Zdroj: abclinuxu.cz

5

0   0

paket


data pøenášená pøes internet jsou balena do malých balíèkù, paketù.
Zdroj: it-slovnik.cz

6

0   0

paket


Sada dat, které jsou uspořádány ve skupině pro přenos.
Zdroj: technet.microsoft.com

7

0   0

paket


Blok dat, která se používají pro přenos paketově spínaných systémů.
Zdroj: 2n.cz

8

0   0

paket


Balík dat, který se posílá po síti. 
Zdroj: vhvspeed.cz

9

0   0

paket


Označuje v informatice blok dat přenášený v počítačových sítích založených na přepojování paketů.
Zdroj: airwaynet.cz

10

0   0

paket


Datová jednotka, která se pøenáší mezi komunikaèními stanicemi jako celek. Paket obsahuje záhlaví s øídícími informacemi (adresa odesílatele, adresa pøíjemce, velikost datového paket [..]
Zdroj: atisgroup.cz

11

0   0

paket


Paket označuje v informatice blok dat přenášený v počítačových sítích založených na přepojování paketů, kde je možné přenášet data i při výpadcích některých spojů. Někter [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova paket
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< pakatel pakfong >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam