Význam paradox
Co znamená slovo paradox? Zde naleznete 9 významů slova paradox. Můžete také přidat význam slova paradox sami

1

5 Thumbs up   2 Thumbs down

paradox


tvrzení, které je překvapující a zdánlivě rozporné | jev, který neodpovídá předpokladům založeným na běžné zkušenosti nebo logickém očekávání
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

4 Thumbs up   1 Thumbs down

paradox


Paradox je databázový relaèní systém, který byl pùvodnì vytvoøen pro operaèní systém DOS.
Zdroj: it-slovnik.cz

3

3 Thumbs up   1 Thumbs down

paradox


paradox
Zdroj: ped.muni.cz

4

3 Thumbs up   1 Thumbs down

paradox


Paradox (z řeckého paradoxos – nepodobný, náhlý, neočekávaný) je tvrzení, které spojuje pojmy nebo výroky v běžném slova smyslu si odporující v neočekávaný, překvapivý, ale smysluplný celek. Nesmyslno [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

2 Thumbs up   1 Thumbs down

paradox


Øeèí vyjádøený zdánlivì neøešitelný rozpor, neèekaný protikladný výrok, spojení vzájemnì si odporujícího ve smysluplný celek. Narozdíl od aporie má øešení.
Zdroj: marxismus.cz

6

2 Thumbs up   2 Thumbs down

paradox


Prekvapujúce tvrdenie, zdanlivo nezmyselné a odporujúce bežným úsudkom pokladaným za správne. Logický záver úsudku spochybňujúci resp. popierajúci vlastné predpoklady
Zdroj: myslimekonomicky.etrend.sk

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

paradox


Paradox může být : obecně paradox – neočekávané, překvapující, zdánlivě nelogické či protismyslné tvrzení odporující věcné zkušenosti a očekávání – protichůdnost, protiklad, rozpor, antinomie francouz [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

1 Thumbs up   2 Thumbs down

paradox


(řec. nečekaný, neuvěřitelný), překvapivý a neřešitelný spor.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

9

0 Thumbs up   3 Thumbs down

paradox


Termín estetiky New criticism. Označuje protikladné významy, ktoré môžu niesť jednotlivé časti umeleckého textu, tie však vytvárajú novú kvalitu. Nie je to negatívna vlastnosť, ale nevyhnutná kvalita [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

<< klystýr karavana >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam