Význam paradox
Co znamená slovo paradox? Zde naleznete 9 významů slova paradox. Můžete také přidat význam slova paradox sami

1

4   1

paradox


tvrzení, které je překvapující a zdánlivě rozporné | jev, který neodpovídá předpokladům založeným na běžné zkušenosti nebo logickém očekávání
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

3   1

paradox


Paradox je databázový relaèní systém, který byl pùvodnì vytvoøen pro operaèní systém DOS.
Zdroj: it-slovnik.cz

3

2   1

paradox


paradox
Zdroj: ped.muni.cz

4

2   1

paradox


Paradox (z řeckého paradoxos – nepodobný, náhlý, neočekávaný) je tvrzení, které spojuje pojmy nebo výroky v běžném slova smyslu si odporující v neočekávaný, překvapivý, ale smys [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

1   1

paradox


Øeèí vyjádøený zdánlivì neøešitelný rozpor, neèekaný protikladný výrok, spojení vzájemnì si odporujícího ve smysluplný celek. Narozdíl od aporie má øešení.
Zdroj: marxismus.cz

6

1   2

paradox


Prekvapujúce tvrdenie, zdanlivo nezmyselné a odporujúce bežným úsudkom pokladaným za správne. Logický záver úsudku spochybňujúci resp. popierajúci vlastné predpoklady
Zdroj: myslimekonomicky.etrend.sk

7

0   1

paradox


Paradox může být : obecně paradox – neočekávané, překvapující, zdánlivě nelogické či protismyslné tvrzení odporující věcné zkušenosti a očekávání – protichůdnost, protikl [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   2

paradox


(řec. nečekaný, neuvěřitelný), překvapivý a neřešitelný spor.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

9

0   2

paradox


Termín estetiky New criticism. Označuje protikladné významy, ktoré môžu niesť jednotlivé časti umeleckého textu, tie však vytvárajú novú kvalitu. Nie je to negatívna vlastnosť, ale ne [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

Přidat význam slova paradox
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< klystýr karavana >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam