Význam parametr
Co znamená slovo parametr? Zde naleznete 6 významů slova parametr. Můžete také přidat význam slova parametr sami

1

2   0

parametr


kritérium; měřítko
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

1   1

parametr


zadaná veličina, např. teplota, čas
Zdroj: dakon.cz

3

1   1

parametr


zadaná veličina, např. teplota, čas
Zdroj: thermona.cz

4

1   2

parametr


Parametr je nějaká veličina či jejich soubor, charakterizující stav, jev nebo proces. Používá se v mnoha významech: parametr (matematika) – pomocná proměnná parametr (software) – pomo [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

1   2

parametr


Parametr funkce je označení pro vstupní data funkce v programování.
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

1   5

parametr


parameter
Zdroj: ped.muni.cz

Přidat význam slova parametr
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< parakompaktní prostor parciální diferenciální rovnice >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam