Význam percepce
Co znamená slovo percepce? Zde naleznete 14 významů slova percepce. Můžete také přidat význam slova percepce sami

1

2   0

percepce


též vnímání; proces pøijímání a vnímání vnìjších i vnitøních podnìtù smyslovými orgány a receptory a jejich výbìr, organizace a interpretace, proces získávání vjemù. Jinak [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

2

1   0

percepce


(lat.), smyslové vnímání.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

1   0

percepce


Vnímání, odrážení objektivní reality smyslovými orgány, proces vytváøení poèitkù a vjemù. Sociální percepce je procesem vnímání druhé osoby a její pøedbìžné hodnocení p [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

1   0

percepce


vnímání
Zdroj: pppbruntal.cz

5

0   0

percepce


Během pozorování při modelové situaci Katka požádá Petra, aby pozoroval jednoho uchazeče místo ní. Petr tomu nerozumí, protože už na začátku výběrového řízení bylo jasně dáno, kdo bude koho pozorovat. O pauze Katka Petrovi vysvětlí, že daného uchazeče zná a proto chce pozorovat někoho jiného.
anonymní - 26. dubna 2017

6

0   0

percepce


viz amodální percepce
Zdroj: fim.uhk.cz

7

0   0

percepce


viz inteligentní percepce
Zdroj: fim.uhk.cz

8

0   0

percepce


viz konstruktivní percepce
Zdroj: fim.uhk.cz

9

0   0

percepce


viz modální percepce
Zdroj: fim.uhk.cz

10

0   0

percepce


viz nepøímá percepce
Zdroj: fim.uhk.cz

11

0   0

percepce


viz pøímá percepce
Zdroj: fim.uhk.cz

12

0   0

percepce


vnímání
Zdroj: help24.cz

13

0   0

percepce


Vnímání (též percepce) zachycuje to, co v daný okamžik působí na smysly, informuje o vnějším světě (barva, chuť) i vnitřním (bolest, zadýchání). Vnímání je subjektivním odrazem [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0   1

percepce


vnímání
Zdroj: pppcl.cz

Přidat význam slova percepce
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< partikulární postulát >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam