Význam pestík
Co znamená slovo pestík? Zde naleznete 3 významů slova pestík. Můžete také přidat význam slova pestík sami

1

1   0

pestík


samičí rostlinný orgán obsahující semeník s vajíčky
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   1

pestík


samièí reprodukèní orgán kvìtu tvoøený semeníkem (obsahuje vajíèka), ènìlkou a bliznou, u krytosemenných rostlin vzniká srùstem plodolistù.
Zdroj: labo.cz

3

0   1

pestík


Pestík (pistillum) je samičí orgán uprostřed květu krytosemenných rostlin. Vzniká srůstem plodolistů. Sestává z blizny, čnělky a semeníku. Blizna slouží k zachycení samčích pylov [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova pestík
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< antonymum palice >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam