Význam preadaptace
Co znamená slovo preadaptace? Zde naleznete 3 významů slova preadaptace. Můžete také přidat význam slova preadaptace sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

preadaptace


v psychologii jde o snahu či tendenci předběžně se alespoň částečně připravit na novou situaci či změněné životní podmínky, které by mohly nastat
prof.Kohoutek Rudolf - 11. září 2019

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

preadaptace


Pøedbìžné pøizpùsobení se. Uplatòuej se pøi pøechodu z jedné adaptaèní zóny do jiné.
Zdroj: savci.upol.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

preadaptace


("preadaptation"): být "preadaptován" znamená mít vlastnost, která pozdìji umo¾ní organismu obsadit novou niku; podle moderních neodarwinistù to znamená, ¾e daná  struktura  má preadaptovano [..]
Zdroj: mprinstitute.org

<< polymorfizmus Proboscidea >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam