Význam prelát
Co znamená slovo prelát? Zde naleznete 4 významů slova prelát. Můžete také přidat význam slova prelát sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

prelát


církevní hodnost | druh piva
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

prelát


V katolicismu a nìkterých protestantských církvích pøedstavený vybavený církevní mocí, vyplývající z jeho úøadu; knìz ve vyšším postavení. Jeho symbolem je široký renesanèní klobouk. [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

prelát


lat. praelatus — představený; titul vyššího církevního hodnostáře zastávajícího úřad, s nímž je spojena určitá pravomoc, biskup, opat aj.
Zdroj: brevnov.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

prelát


Prelát (latinsky praelatus představený) je označení pro klerika, který je ordinářem (např. biskupem), nebo mu přísluší hodnost ordináři ekvivalentní či nadřazená (např. vyšší úředník kurie). Titulu se [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< selenium prelatura >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam