Význam prevence
Co znamená slovo prevence? Zde naleznete 16 významů slova prevence. Můžete také přidat význam slova prevence sami

1

3   0

prevence


předcházení negativním jevům | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   1

prevence


Prevence (u alkoholu a drog) je v širším smyslu slova definována jako intervence urèená k zamezení èi snížení výskytu,šíøení a škodlivých úèinkù užíváníalkoholu a nealkoholových drog. Podle WHO se rozlišuje: (1) primární prevence ,
Zdroj: drogy-info.cz

3

1   1

prevence


Prevence (u alkoholu a drog) je v širším smyslu slova definována jako intervence urèená k zamezení èi snížení výskytu,  šíøení a škodlivých úèinkù užívání  alkoholu a nealkoholových drog. Podle WHO se rozlišuje: (1) primární prevence, tj. pøedcházení užití u osob,  kteøí dosud s drogou nejsou v& [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

4

0   0

prevence


Soubor opatření, jejichž cílem je předcházení mimořádným událostem a krizovým situacím popř. předcházení jejich škodlivým dopadům. Zdravotní prevence zahrnuje trvalé poskytování kvalitních informací, specifické vzdělávání a specifické nácviky. Cílem je připravit zdravotníky na orientaci v mimořádných událoste [..]
Zdroj: spiscr.info

5

0   0

prevence


Prevence - (z latinského předcházet) soustava opatření, která mají předcházet nežádoucím jevům, například nemocem aj. Má dle kontextu víc významů.
Zdroj: cool-look.cz

6

0   0

prevence


Proces, při kterém si může pojištěnec na základě informací poskytnutých společností Euler Hermes o solventnosti (platební schopnosti) jeho zákazníků volit své zákazníky a snižovat tak vlastní ztráty.  ​
Zdroj: eulerhermes.cz

7

0   0

prevence


předcházení, soubor sociálních a zdravotních opatření s cílem předcházet poškození zdraví, vznik nemocí a trvalých následků z nich
Zdroj: brumov-bylnice.cz

8

0   0

prevence


 Upozorňování právnických a fyzických osob na zjištěné nedostatky, ať již v nezajištěnosti objektů, drobné přestupky proti Živnostenskému zákonu, tak i preventivní podněty stát. [..]
Zdroj: policie.litomerice.cz

9

0   0

prevence


Předcházení nemoci.
Zdroj: zentiva.cz

10

0   0

prevence


předcházení nemoci
Zdroj: lecba-rakoviny.com

11

0   0

prevence


pøedcházení, opatøení uèinìná pøedem
Zdroj: help24.cz

12

0   0

prevence


předcházení, opatření učiněná předem
Zdroj: pppcl.cz

13

0   0

prevence


Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspě [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0   1

prevence


Zabránìní vzniku nìèeho, napø. pøedcházení nemoci pøed jejím vznikem.
Zdroj: labo.cz

15

0   1

prevence


vysvětlit Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při dodržení požadavků kladených na balený výrobe [..]
Zdroj: ekokom.cz

16

0   1

prevence


je soustav opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, neúspěchu ve škole, sociálním konfliktům a podobně; rozlišuje se primární (zkoumá jejic [..]
Zdroj: tomatis-praha.cz

Přidat význam slova prevence
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< charakteristika porucha >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam