Význam prion
Co znamená slovo prion? Zde naleznete 3 významů slova prion. Můžete také přidat význam slova prion sami

1

1   0

prion


bílkovina, která má schopnost samoreprodukce po vniknutí do hostitelské buòky. Projevy prionù jsou podobné projevùm virù, ale prion neobsahuje žádnou nukleovou kyselinu jako nositelku gene [..]
Zdroj: labo.cz

2

0   0

prion


Potenciálnì infekèní èástice obsahující pouze (èi pøevážnì) bílkovinu. Uvažuje se o úèasti prionu na nìkterých chorobách nervového systému (ovcí, hovìzího dobytka, ale i èlov [..]
Zdroj: savci.upol.cz

3

0   0

prion


Prion, označovaný také jako infekční prionová bílkovina – PrPSc, je odborný název popisující vadnou formu tzv. prionové bílkoviny – PrPc, která se zcela běžně vyskytuje v savčí [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova prion
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< predátor producenti >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam