Význam proces
Co znamená slovo proces? Zde naleznete 17 významů slova proces. Můžete také přidat význam slova proces sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

proces


Soubor vzájemnì souvisejících nebo vzájemnì pùsobících èinností, které pøemìòují vstupy na výstupy. Pozn.
Zdroj: old.nvf.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

proces


Proces je v UNIXu každý spuštěný program, nahraný do paměti. Ta se dělí na textový, datový segment a zásobník. Textový segment (vlastní kód programu) je v paměti jen jednou, i když je program spuštěn [..]
Zdroj: abclinuxu.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

proces


Proces je soubor činností, které mění vstupy na výstupy za využití zdrojů. Výstupy z procesu se většinou…
Zdroj: vlastnicesta.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

proces


soudní řízení | * HAVEL, Václav. ''Do různých stran.'' Editoval Vilém Prečan. Praha: Lidové noviny a Čs. středisko nezávislé literatury, 1990. ISBN 80-7106-003-3. Dostupné na Wikizdrojích:
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

proces


process
Zdroj: ped.muni.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

proces


průběh, vývoj, opakovaná sekvence činností
Zdroj: klub.slovniky.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

proces


model konkrétní činnosti podniku, který je vytvořen postoupností operací (věcný, časový a logický postup prác), které provádí každý pracovník pomocí konkrétních funkcí informačního systému s detailními pokyny jednotlivých kroků. IS Bílý Motýl umožňuje definici a řízení podnikových procesů
Zdroj: bmservis.cz

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

proces


Gloriet
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

proces


Oznaèení dìje, èi postupu seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

proces


Proces predstavuje súbor èinností, ktoré sú zoskupené za úèelom dosiahnutia cie¾a. Má presne definovaný zaèiatok (spúšaciu udalos) a koniec (definovaný produkt, výsledok). Je vykonávaný urèenou skupinou pracovníkov a riadený pravidlami a postupmi.Proces je sériou súvisiacich aktivít zameraných na dosiahnutie jedného alebo viacerých [..]
Zdroj: unitas.gov.sk

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

proces


Proces představuje ucelené aktivity, obvykle jde o spojení více činností (zapojení více pracovníků). Tyto činnosti můžou probíhat po sobě, ale mohou se také prolínat. Každý proces má vstup a výstup. Z [..]
Zdroj: studiummba.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

proces


Proces (z latinského processus, což je tvar slovesa procedere – „postupovat, vyvíjet se“) je postupný děj nebo změna, posloupnost stavů nějakého systému. Dále může označovat: teorie systémů determinis [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

proces


Proces je román Franze Kafky. Byl napsán německy (Der Prozess) roku 1914 a poprvé vydán roku 1925 (rok po autorově smrti) v berlínském nakladatelství Die Schmiede. Tento román vydal Kafkův dlouholetý [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

proces


Proces (anglicky process) je v informatice název pro spuštěný počítačový program. Proces je umístěn v operační paměti počítače v podobě sledu strojových instrukcí vykonávaných procesorem. Obsahuje nej [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

proces


Proces je film natočený podle stejnojmenného románu Franze Kafky. Tento projekt BBC natočil David Jones v roce 1993. Hlavní roli Josefa K. ztvárnil Kyle MacLachlan, dále zde vystupuje Anthony Hopkins [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

proces


Proces je film natočený podle stejnojmenného románu Franze Kafky. Tento projekt BBC natočil David Jones v roce 1993. Hlavní roli Josefa K. ztvárnil Kyle MacLachlan, dále zde vystupuje Anthony Hopkins [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

proces


Proces je film natočený podle stejnojmenného románu Franze Kafky. Tento projekt BBC natočil David Jones v roce 1993. Hlavní roli Josefa K. ztvárnil Kyle MacLachlan, dále zde vystupuje Anthony Hopkins [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< událost veli?ina >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam