Význam producent
Co znamená slovo producent? Zde naleznete 6 významů slova producent. Můžete také přidat význam slova producent sami

1

1   0

producent


Producent je fyzická nebo právnická osoba, která má za úkol starat se o svěřenou uměleckou produkci, a to především finančně (včetně pokrytí prvotních nákladů na vznik uměleckého [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

1   0

producent


Primární producent je organismus v ekosystému, který z anorganických sloučenin produkuje biomasu (autotrofie). V téměř všech případech se jedná o fotosynteticky aktivní organismy (rostli [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   0

producent


Producent (obecně objekt nebo subjekt, který něco vytváří, vyrábí, produkuje) může být: primární producent – organismus v ekosystému, který z anorganických sloučenin produkuje bioma [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   1

producent


výrobce
Zdroj: klub.slovniky.cz

5

0   1

producent


autotrofní organismus, produkující organickou hmotu z neorganických složek.
Zdroj: goniatit.cz

6

0   1

producent


auotrofní organismy; vytvářejí organickou hmotu; tvoří základnu potravní pyramidy
Zdroj: skolavpohode.cz

Přidat význam slova producent
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< privatizace produktivita >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam