Význam protilátka
Co znamená slovo protilátka? Zde naleznete 7 významů slova protilátka. Můžete také přidat význam slova protilátka sami

1

0   0

protilátka


protein vytvářený lymfocyty, jenž rozpoznává a zneškodňuje cizí předměty v těle jako jsou bakterie a viry
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

protilátka


Tie¾ známe ako imunoglobulíny (Ig), sú to proteíny, nachádzajúce sa v krvi. Sú súèas»ou obranyschopnosti organizmu a sú schopné rozpoznáva» cudzorodé látky (antigény) a ¹pecificky s nimi reagova». Antigénmi sú zvyèajne infekèné èinitele (napr. baktérie, vírusy). Imunoglobulíny sa rozde¾ujú do skupín A, D, E, G, M. Alergia vzniká najèastej¹ie na pod [..]
Zdroj: fmg.sk

3

0   0

protilátka


– bílkovina, zamìøená proti cizorodé látce v organismu. Jejím úkolem je navázat se na specifický antigen a buï usnadnit jeho pohlcení buòkami imunitního systému, nebo svým navázáním pø [..]
Zdroj: aldebaran.cz

4

0   0

protilátka


nový nebo změněný protein globulinové povahy tvořený v krvi teplokrevných živočichů jako reakce na zavedení antigenu, antibody (doslova protitělo)
Zdroj: agromanual.cz

5

0   0

protilátka


bielkovina tvorená imunitným systémom a zameraná špecificky proti urèitému antigénu / cudzorodej látke
Zdroj: lekari.sk

6

0   0

protilátka


na látky, které jsou organismu cizí, reaguje imunitní systém tvorbou specifických bílkovin (imunoglobulinù), které jsou pøítomny v krevním séru nebo ve tkáních
Zdroj: zodac7.cz

7

0   0

protilátka


Protilátka (imunoglobulin) je protein, který je schopen jako součást imunitního systému identifikovat a zneškodnit cizí objekty (bakterie a viry) v těle. Protilátky jsou nositeli humorální imunity. Js [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova protilátka
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< vakcína antibody >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam