Význam psychiatrie
Co znamená slovo psychiatrie? Zde naleznete 4 významů slova psychiatrie. Můžete také přidat význam slova psychiatrie sami

1

0   0

psychiatrie


obor lékařství, který se zabývá diagnostikou a léčbou duševních poruch | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

psychiatrie


Obor medicíny, který studuje vznik, prùbìh, obraz a pøíèiny duševních onemocnìní. Souèástí oboru je i diagnostika a klasifikace, možnosti léèby a prevence tìchto onemocnìní. Pro psychiatrii je typické vnímání mozku jako tìlesného orgánu na stranì jedné a jako nositele vìdomí, poznání, komunikace a jednání na stran [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

3

0   0

psychiatrie


Psychiatrie je lékařský obor, který léčí nemoci mozku, které se projevují v myšlení, emocích, vnímání a také chování nemocných. Jinak formulováno léčí prokázaná (demence, kup [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   0

psychiatrie


Psychiatrie je lékařský obor, který léčí nemoci mozku, které se projevují v myšlení, emocích, vnímání a také chování nemocných. Jinak formulováno léčí prokázaná (demence, kup [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova psychiatrie
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< pr?tok psychologie >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam