Význam rétorika
Co znamená slovo rétorika? Zde naleznete 6 významů slova rétorika. Můžete také přidat význam slova rétorika sami

1

1   0

rétorika


(řec. rétoriké techné), řečnické umění.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

1   0

rétorika


Øeènické umìní pìstované již od antiky, nauka o kultuøe mluveného projevu. Zabývá se jejich formální stránkou, líbivostí, pùsobením na publikum a úèinností. Je nezbytý [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

rétorika


Rétorika (řečnictví) je nauka pojednávající o verbálním projevu. Je vedle gramatiky a dialektiky jedním ze tří původních svobodných umění (tzv. trivium), která se vyučovala na stře [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   0

rétorika


Rétorika (řečnictví) je nauka pojednávající o verbálním projevu. Je vedle gramatiky a dialektiky jedním ze tří původních svobodných umění (tzv. trivium), která se vyučovala na stře [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   0

rétorika


Rétorika může být : rétorika – nauka o řečnictví, řečnické umění stylistika a teorie argumentace v přeneseném slova smyslu též hanlivé označení pro prázdné či jalové řečně [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   2

rétorika


1. Rečnícky prejav, ktorý je určitým spôsobom sformovaný a funguje v ľudskej komunikácii. Má svoje vyjadrovacie prostriedky jazykové, pohybové, zvukové a scénické. V mnohých situá [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

Přidat význam slova rétorika
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< represe scientismus >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam