Význam racionalizace
Co znamená slovo racionalizace? Zde naleznete 10 významů slova racionalizace. Můžete také přidat význam slova racionalizace sami

1

1   0

racionalizace


vylepšení; změna k lepšímu
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

1   0

racionalizace


V psychologii se jako racionalizace označuje jeden z mechanismů obrany ega v teorii, kterou vybudovala Anna Freudová. Spočívá v tom, že je rozumově zdůvodněno a ospravedlněno chování, kte [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   0

racionalizace


"využití rozumové metody, rozumově zdůvodněná organizace; zvýšení hospodárnosti; dodatečné odůvodňování původně jiných motivů"
Zdroj: coznamena.cz

4

0   0

racionalizace


využití rozumové metody, rozumovì zdùvodnìná organizace; zvýšení hospodárnosti; dodateèné odùvodòování pùvodnì jiných motivù
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

5

0   0

racionalizace


Zvažování zdrojù a jejich použití s cílem zlepšit konkurenèní postavení spoleènosti. Redukce spektra operací v souladu se snížením aktivity firmy na trh.
Zdroj: ewizard.cz

6

0   0

racionalizace


využití rozumové metody, rozumově zdůvodněná organizace zvýšení hospodárnosti dodatečné odůvodňování původně jiných motivů
Zdroj: online-slovnik.cz

7

0   0

racionalizace


v psychologii dodateèné rozumové zdùvodnìní, ospravedlòování, hledání rozumných dùvodù pro jinak nerozumné jednání, vymýšlení dùvodù klientem, proè to èi ono dìlá, aby tím z [..]
Zdroj: help24.cz

8

0   0

racionalizace


v psychologii dodatečné rozumové zdůvodnění, ospravedlňování, hledání rozumných důvodů pro jinak nerozumné jednání, vymýšlení důvodů klientem, proč to či ono dělá, aby tím z [..]
Zdroj: pppcl.cz

9

0   0

racionalizace


Slovo racionalizace má několik významů: Racionalizace (ekonomie) - proces příklonu od náhodného k plánovanému a efektivnímu rozhodování Racionalizace (matematika) - usměrňování zlomku [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   0

racionalizace


Racionalizace je v sociologii[zdroj?] označení pro proces, při němž stále více společenských akcí a interakcí vychází z ohledů na teleologickou účinnost nebo výpočet, spíše než z [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova racionalizace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< racionalita racionalizmus >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam