Význam rasismus
Co znamená slovo rasismus? Zde naleznete 8 významů slova rasismus. Můžete také přidat význam slova rasismus sami

1

5 Thumbs up   3 Thumbs down

rasismus


názor, že lidé jedné (obvykle vlastní) rasy jsou lepší než lidé jiných ras | způsoby jednání s lidmi v souladu s názorem [1] | * | – | rasová diskriminace
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

rasismus


Rasismus je teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny podle rasového klíče. Rasismus jako politická ideologie se snaží legitimizovat společenské nerovnosti na základě biologických (rasových) [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

rasismus


Rasismus je teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny podle rasového klíče. Rasismus jako politická ideologie se snaží legitimizovat společenské nerovnosti na základě biologických (rasových) [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1 Thumbs up   3 Thumbs down

rasismus


Pseudobiologický determinismus a šovinismus, vìdecky neodùvodnitelná ideologie a politika prosazující nadøazenost nìkterých ras a etnik nad jinými. Je produktem novodobého otrokáøství a [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

1 Thumbs up   3 Thumbs down

rasismus


Je názor, který tvrdí, že rasa určuje schopnosti člověka a že někteří lidé jsou nadřazení, a jiní méněcenní z důvodu příslušnosti k určité rase. Rasisti definují rasu jako skupinu lidí stejného původu. Rozlišují různé rasy podle fyzického charakteru, jako je barva kůže nebo kvalita vlasů. Jako rasismus se také označují různé druhy negativního, agre [..]
Zdroj: lidejednezeme.cz

6

1 Thumbs up   3 Thumbs down

rasismus


soubor nevìdeckých pøedstav a koncepcí založených na pøedpokladu fyzické a duševní nerovnosti a nerovnoprávnosti rùzných ras, tj. na základì biologické (tzv. rasové) klasifikace.
Zdroj: skinhead.sweb.cz

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

rasismus


Rasismus je teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny podle rasového klíče. Rasismus jako politická ideologie se snaží legitimizovat společenské nerovnosti na základě biologických (rasových) [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   2 Thumbs down

rasismus


Rsismus je psichyoterapický vědecký a studijní schopnost člověka vnímat
Zuzka - 18. března 2015

<< rasizmus relevantní >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam