Význam rasismus
Co znamená slovo rasismus? Zde naleznete 8 významů slova rasismus. Můžete také přidat význam slova rasismus sami

1

4   3

rasismus


názor, že lidé jedné (obvykle vlastní) rasy jsou lepší než lidé jiných ras | způsoby jednání s lidmi v souladu s názorem [1] | * | – | rasová diskriminace
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   2

rasismus


Je názor, který tvrdí, že rasa určuje schopnosti člověka a že někteří lidé jsou nadřazení, a jiní méněcenní z důvodu příslušnosti k určité rase. Rasisti definují rasu jako skupinu lidí stejného původu. Rozlišují různé rasy podle fyzického charakteru, jako je barva kůže nebo kvalita vlasů. Jako rasismus se také o [..]
Zdroj: lidejednezeme.cz

3

1   2

rasismus


soubor nevìdeckých pøedstav a koncepcí založených na pøedpokladu fyzické a duševní nerovnosti a nerovnoprávnosti rùzných ras, tj. na základì biologické (tzv. rasové) klasifikace.
Zdroj: skinhead.sweb.cz

4

0   1

rasismus


Rasismus je teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny podle rasového klíče. Rasismus jako politická ideologie se snaží legitimizovat společenské nerovnosti na základě biologick [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   1

rasismus


Rasismus je teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny podle rasového klíče. Rasismus jako politická ideologie se snaží legitimizovat společenské nerovnosti na základě biologick [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   1

rasismus


Rasismus je teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny podle rasového klíče. Rasismus jako politická ideologie se snaží legitimizovat společenské nerovnosti na základě biologick [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

1   3

rasismus


Pseudobiologický determinismus a šovinismus, vìdecky neodùvodnitelná ideologie a politika prosazující nadøazenost nìkterých ras a etnik nad jinými. Je produktem novodobého o [..]
Zdroj: marxismus.cz

8

0   2

rasismus


Rsismus je psichyoterapický vědecký a studijní schopnost člověka vnímat
Zuzka - 18. března 2015

Přidat význam slova rasismus
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< rasizmus relevantní >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam