Význam ratifikace
Co znamená slovo ratifikace? Zde naleznete 4 významů slova ratifikace. Můžete také přidat význam slova ratifikace sami

1

1   0

ratifikace


konečné potvrzení mezinárodní dohody
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   0

ratifikace


Nutné potvrzení platnosti smlouvy vyšším orgánem než je ten, který ji uzavøel, pøièemž teprve poté vstupuje v platnost. Formu ratifikace stanoví nejvyšší vnitøní pøedpisy organizac [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

1   0

ratifikace


Ratifikace (z lat. ratus, platný a facere, udělat) je závazné potvrzení platnosti zvláště důležitého dokumentu, typicky mezinárodní smlouvy. V anglosaské oblasti se užívá i v soukrom [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1   1

ratifikace


potvrzení, schválení (ratifikace smluv)
Zdroj: klub.slovniky.cz

Přidat význam slova ratifikace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< pingo lo? >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam