Význam reklama
Co znamená slovo reklama? Zde naleznete 19 významů slova reklama. Můžete také přidat význam slova reklama sami

1

9   4

reklama


Re-klam-a
Re - opakování
Klam - nepravda, lež
Český význam se nejvíce blíží pravdě, co znamená reklama. Vědomé klámání, opakované klámání lidí, za účelem toho, aby se lež, nepravda stala "pravdou".
A jako správní Homo sapiens - "člověk myslící, moudrý", tomu znovu a znovu naletíme. Vzpomenete si ještě, kdy naposledy?
Jan Foks - 14. července 2016

2

3   0

reklama


proces komerční komunikace, prováděný za úhradu jakýmkoliv podnikatelským subjektem nebo jiným subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehož účelem je poskytnout spotřebiteli informace o zb [..]
Zdroj: wipreklama.cz

3

3   0

reklama


Reklama je placenou formou komunikace skrze médium (internet, noviny, televize,...) směrovanou na zákazníka společnosti, která za reklamu platí. Reklama pomáhá financovat drtivou většinu dn [..]
Zdroj: root.cz

4

2   0

reklama


placený přesvědčovací nástroj k prosazení (podpoře) firmy nebo jejích produktů na trhu ; má zpravidla neosobní formu (využívá různé nosiče - TV, rádio, plakáty, tisk); informuje o [..]
Zdroj: klub.slovniky.cz

5

2   0

reklama


Souèást obchodní praxe a øetìzce masové spotøeby, jedna z forem propagace. Na jedné stranì informuje potencionální zákazníky o konkrétní možnosti trhu a na druhé s [..]
Zdroj: marxismus.cz

6

2   0

reklama


využívání koupeného prostoru nebo času v médiích k propagaci produktů nebo služeb organizace. Často se používá k získání plné kontroly nad obsahem zprávy, jejím umístěním a načasováním.
Zdroj: bisonrose.cz

7

2   0

reklama


Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. Podle použitého média se rozlišuje tel [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

1   0

reklama


Reklama je placenou, ale také neplacenou propagací jakéhokoliv výrobku či služby za účelem jejich následného prodeje a vyšší prodejní hodnoty. Reklama může propagovat také samotnou sp [..]
Zdroj: crescogroup.org

9

1   0

reklama


Technické provedení propagace (tištěné materiály, televizní a rozhlasové spoty, venkovní reklama, 3D reklama ? reklamní předměty atd.).
Zdroj: atlanticstudio.cz

10

1   0

reklama


neosobní forma komunikace firmy se zákazníkem
Zdroj: cevelova.cz

11

1   0

reklama


– placená propagace výrobku, služby, spoleènosti
Zdroj: kingstyle.cz

12

2   1

reklama


přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot prostřednictvím komunikačních médií. Komunikačními médii se rozumí televize, roz [..]
Zdroj: peacock.cz

13

1   0

reklama


oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, [..]
Zdroj: business.center.cz

14

1   0

reklama


Činnosť zameraná na propagáciu tovaru s cieľom priviesť diváka ku kúpe tovaru. Je súčasťou kultúrneho priemyslu. Orientuje sa na rýchle získanie zákazníka väčšinou bez toho, aby sa [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

15

1   0

reklama


Reklama je obvykle placená èasto i klamavá propagace na výrobek, službu, spoleènost, nebo myšlenku od rozpoznatelného sponzora. Obchodníci využívaj [..]
Zdroj: webdesign-malek.cz

16

1   0

reklama


Jakékoliv veřejné oznámení určené k podpoře podnikání nebo k dosažení jiného účinku, sledovaného zadavatelem reklamy, jemuž byl poskytnut prostor, vysílací čas apod. za úplatu nebo jinou protihodnotu.
Zdroj: gallerygroup.cz

17

1   0

reklama


Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. Podle použitého média se rozlišuje tel [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

18

1   0

reklama


Reklama je placená nebo neplacená propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky, mající obvykle za cíl zvýšení prodeje. Podle použitého média se rozlišuje tel [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

19

1   1

reklama


Reklama - platená forma prezentácie a podpory výrobkov a služieb; odporúčanie niečoho obyčajne na kúpu.
Zdroj: bonumeng.eu

Přidat význam slova reklama
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< registr dlužníků reklamace >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam