Význam reklamace
Co znamená slovo reklamace? Zde naleznete 9 významů slova reklamace. Můžete také přidat význam slova reklamace sami

1

2   0

reklamace


stížnost na kvalitu výrobku s cílem dobrat se nápravy (opravy, nového bezvadného výrobku, vrácení peněz)
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

1   0

reklamace


Uplatňování námitky – stížnost na kvalitu, požadování nápravy nebo náhrady za vady výrobků. (Reklamace v záruční nebo pozáruční lhůtě)
Zdroj: usetritnadanich.cz

3

1   0

reklamace


Reklamace je právní jednání, ve kterém smluvní strana závazkového vztahu uplatňuje odpovědnost za vady v plnění. Způsob reklamace, její oprávněnost a další záležitosti řeší právní předpisy nebo smlouv [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1   1

reklamace


Vyplývá z odpovědnosti dodavatele za škodu. V rámci reklamace uplatňuje odběratel právo vrátit poškozené zboží. 
Zdroj: afinea.cz

5

0   0

reklamace


uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb Více o problematice reklamací najdete v sekci Ochrana spotřebitele. Pramen § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Viz také kupní smlouva (dle občanského zákoníku) reklamační řád služba (pro účely zákona o ochraně spotřebitele) vý [..]
Zdroj: business.center.cz

6

0   0

reklamace


Uplatňování námitky - stížnost na kvalitu, požadování nápravy nebo náhrady za vady výrobků. (Reklamace v záruční nebo pozáruční lhůtě)
Zdroj: uctovani.net

7

0   1

reklamace


uplatnìní odpovìdnosti za vady výrobkù a služeb
Zdroj: financni.webz.cz

8

0   1

reklamace


Uplatòování odpovìdnosti za kvalitu výrobku nebo slu¾by. Po¾adování nápravy nebo náhrady.
Zdroj: klo.cz

9

0   2

reklamace


– spotøebitel uplatòuje odpovìdnost za vadu výrobkù a služeb
Zdroj: kingstyle.cz

Přidat význam slova reklamace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< reklama reklamační řád >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam