Význam remitenda
Co znamená slovo remitenda? Zde naleznete 10 významů slova remitenda. Můžete také přidat význam slova remitenda sami

1

3   0

remitenda


neprodané tiskoviny, které se vrací nakladateli
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   0

remitenda


Remitenda je neprodaná část tiskového nákladu novin, časopisů nebo publikací, která je vrácena vydavatelství.
Zdroj: flashstudio.cz

3

0   0

remitenda


Neprodejná èást nákladu tiskovin vracená prodejcem zpìt distributorovi v pøedem dohodnutých termínech. Je bìžná pøedevším u periodických tiskovin, které se stávají neprodejným [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

0   0

remitenda


neprodané výtisky, rozdíl mezi tištěným a prodaným nákladem
Zdroj: cevelova.cz

5

0   0

remitenda


Výtisky periodického tisku, které nebyly prodány a jsou posílány zpět distribučnímu podniku.
Zdroj: concept-one.cz

6

0   0

remitenda


– rozdíl mezi tištìným a prodaným nákladem
Zdroj: kingstyle.cz

7

0   0

remitenda


množství neprodaných výtisků , rodzíl mezi prodaným a tištěným nákladem.
Zdroj: peacock.cz

8

0   0

remitenda


neprodané výtisky periodického tisku vrácené distributorovi
Zdroj: business.center.cz

9

0   0

remitenda


Neprodaná část nákladu novin a časopisů, kterou prodejci vracejí zpět vydavatelům. Ti tyto výtisky využívají například k propagačním účelům.
Zdroj: spindoctors.cz

10

0   1

remitenda


Neprodaný výtisk. Rozdíl mezi tištěným a prodaným nákladem. Např.: Deník Právo každý den průměrně vytiskne 180 tis. výtisků. Z toho se v průměru prodá (předplatitelům, na stánk [..]
Zdroj: mediaguru.cz

Přidat význam slova remitenda
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< -a? kajeput >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam