Význam renesance
Co znamená slovo renesance? Zde naleznete 13 významů slova renesance. Můžete také přidat význam slova renesance sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

renesance


evropská kulturní epocha na počátku novověku | * | obnovení něčeho dříve významného | * | – | obrození
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

renesance


Obecnì oživení, návrat k døívìjším kulturním hodnotám. V užším slova smyslu období pøechodu od starovìku k novovìku v evropských zemích a tehdejší èásteèný návrat k antic [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

renesance


sloh evropského umění v Itálii od počátku 15. stol. do konce 16. stol.; v českých zemích zhruba od 20. let 16. stol. do roku 1620
Zdroj: bystre.unas.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

renesance


N ázev odvozený z italštiny v překladu znamená „znovuzrození“. Umělecký směr chtěl svou formou obnovit tradici antické architektury i vzdělanosti. V českých zemích se tento styl uplatňu [..]
Zdroj: gemaart.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

renesance


Pojem oznaèuje období mezi gotikou a barokem t.j. cca od r. 1500 do r. 1600. Duchovní základ renesance tvoøilo obrozené poznávání literatury a umìní klasických národù, pøedevším Øekù a Øímanù. [..]
Zdroj: apsida.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

renesance


Renesance (též renezance) je umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století. Vyznačoval se mimo jiné zesvětštěním, individualismem a návratem k antice. Též je úzce spjata s humanisme [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

renesance


Slovo renesance (česky též renezance) pochází z francouzského renaissance (znovuzrození), jež je odvozeno z italského rinascimento. Tento pojem může v češtině označovat několik jevů (sobě si blízkých) [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

renesance


Renesance z francouzského la renaissance (znovuzrození) je období mezi 14. a 16. stoletím (zasahující i do 17. století), které následuje po středověku a předchází období reformace. Vznikla v italském [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

renesance


Renesance (též renezance) je umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století. Vyznačoval se mimo jiné zesvětštěním, individualismem a návratem k antice. Též je úzce spjata s humanisme [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

renesance


Období renesance v evropské hudbě se obvykle klade mezi roky 1430 a 1600. Jedná se samozřejmě pouze o orientační rozdělení. Jako v kultuře obecně, je renesance v hudbě charakteristická obnoveným zájme [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

renesance


Renesance (též renezance) je umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století. Vyznačoval se mimo jiné zesvětštěním, individualismem a návratem k antice. Též je úzce spjata s humanisme [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

renesance


Renesance (Renaissance) je francouzsko-britsko-lucemburský animovaný film z roku 2006, který režíroval Christian Volckman. Film je natočený technikou motion capture, je černobílý s odstíny šedi, s výj [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   2 Thumbs down

renesance


Renesance (též renezance) je umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století. Vyznačoval se mimo jiné zesvětštěním, individualismem a návratem k antice. Též je úzce spjata s humanisme [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< lobovat ordinace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam