Význam renta
Co znamená slovo renta? Zde naleznete 13 významů slova renta. Můžete také přidat význam slova renta sami

1

1   0

renta


důchod z pojištění odpovědnosti za škody, jedna součást náhrady škody za zdraví. Představuje náhradu nadále ucházejícího výdělku po skončení pracovní neschopnosti, eventuálně n [..]
Zdroj: financeproradost.cz

2

1   0

renta


zpùsob vyplácení kapitálu z jednotlivých finanèních produktù - formy: doživotní, po urèitou dobu, kombinovaná forma
Zdroj: rfpplus.cz

3

0   0

renta


pravidelný bezpracný příjem získávaný z vlastnictví cenných papírů, pozemků ap. | důchod, penze; příjem osoby na základě čerpání penzijního pojištění
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0   0

renta


forma příjmu, výnos z kapitálu
Zdroj: klub.slovniky.cz

5

0   0

renta


Pravidelný bezpracný pøíjem pocházející z vlastnictví majetku, s nímž hospodaøí plátce renty, pøípadì náhrada za vzdání se vlastnických práv, jako napø. forma vyplacen [..]
Zdroj: marxismus.cz

6

0   0

renta


Renta je obvykle pravidelným a stálým příjmem, který představuje důchod z pojištění odpovědnosti za škody. Je jednou součástí náhrady škody za zdraví. Renta je vyplácena napříkla [..]
Zdroj: crescogroup.org

7

0   0

renta


důchod z pojištění odpovědnosti za škody, jedna součást náhrady škody za zdraví. Představuje náhradu nadále ucházejíc& [..]
Zdroj: aliance-jkl.cz

8

0   0

renta


důchod z pojištění odpovědnosti za škody, jedna součást náhrady škody za zdraví. Představuje náhradu nadále ucházejícího výdělku po skončení pracovní neschopnosti, eventuálně n [..]
Zdroj: klikpojisteni.cz

9

0   0

renta


dùchod z poji¹tìní odpovìdnosti za ¹kody, jedna souèást náhrady ¹kody za zdraví. Pøedstavuje náhradu nadále ucházejícího výdìlku po skonèení pracovní neschopnosti, eventuálnì n [..]
Zdroj: top-pojisteni.cz

10

0   0

renta


1. pravidelný "bezpracný" důchod z vlastnictví půdy, cenných papírů, ap. 2. důchod (dříve u nás) Viz také nájemné
Zdroj: business.center.cz

11

0   0

renta


1. Pravidelný (bezpracný) příjem, zakládající se na vlastnictví majetku , pojistných nárocích, nárocích na zaopatření. 2. Ekonomická renta je platba výrobního faktoru, který převyšuje tzv. transferový důchod (tj. částka potřebná k udržení tohoto faktoru na stávajícím místě).
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

12

0   0

renta


důchod z pojištění odpovědnosti za škody, jedna součást náhrady škody za zdraví. Představuje náhradu nadále ucházejícího výdělku po skončení pracovní neschopnosti, eventuálně n [..]
Zdroj: salvepojisteni.cz

13

0   0

renta


Renta (ital. rendita, důchod) je obvykle pravidelný a stálý příjem, který není platbou za nějaké bezprostřední plnění (zboží, práci a pod.) Původně označovala nájem, který platil [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova renta
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< v?ela konjunktura >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam