Význam reparace
Co znamená slovo reparace? Zde naleznete 5 významů slova reparace. Můžete také přidat význam slova reparace sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

reparace


náprava
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

reparace


Náhrada škody; v mezinárodním právu pøedevším náhrady váleèných škod pøedepsaných po prohrané válce mírovou smlouvou. Aèkoli se to témìø nepublikuje, Èeskoslovensko se stalo jejich úèastníkem dvakrát. [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

reparace


úprava orgánového defektu nebo orgánové funkce (transplantací, protézou, odbornou léèbou)
Zdroj: pppbruntal.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

reparace


úprava orgánového defektu nebo orgánové funkce (transplantací, protézou, odbornou léèbou)
Zdroj: help24.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

reparace


Reparace (obnovení) může být: reparace – odškodné, nahrazení škody nebo jiné újmy, zpravidla v penězích válečné reparace – nahrazení škody způsobené válkou vítěznému státu (státům) lékařství reparace [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< reorganizace repo-operace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam