Význam represe
Co znamená slovo represe? Zde naleznete 8 významů slova represe. Můžete také přidat význam slova represe sami

1

2   0

represe


fakatu'a
Zdroj: dominicweb.eu

2

1   1

represe


Potlaèování trestné èinnosti orgány k tomu urèenými zákonem (napø. policie, justice). Jeden z pilíøù protidrogové politiky, zamìøuje se na snižování nabídky drog na nezákonném trhu (produkce, výroba, doprava, obchod, šíøení a držení drog). Represe je tím úèinnìjší, èím vyšší stupnì organizovaného zloèinu p [..]
Zdroj: drogy-info.cz

3

1   1

represe


Potlaèování trestné èinnosti orgány k tomu urèenými zákonem (napø. policie, justice).  Jeden z pilíøù protidrogové politiky, zamìøuje se na snižování nabídky drog na nezákonném trhu (produkce, výroba, doprava, obchod,  šíøení a držení drog).  Represe je tím úèinnìjší, èím vyšší stupnì organizova [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

4

1   1

represe


Represe (z lat. reprimó, repressi, potlačit) může být : represálie – užité násilí pro potlačování - útlak, útisk, nátlak, organizované násilí represe (právo) – potrestání, sp [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

1   1

represe


Vytěsnění (někdy též potlačení) je druh obranného mechanismu, při němž jsou nepříjemné myšlenky, motivy a fantazie, nevědomě přesunuty z vědomí do nevědomí. Jako pojem zavedla v [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

1   1

represe


Represe je v genetice termín označující potlačení genové exprese. Znamená to, že daný gen není přepisován v RNA a tedy ani není vyráběn příslušný protein. Pojmu represor se v typic [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   1

represe


(lat.), potlačení vlastního vyjadřování či projevu násilím nebo tlakem autority či společnosti.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

8

0   1

represe


potlaèení, popøení (napø.nepøíjemného zážitku)
Zdroj: help24.cz

Přidat význam slova represe
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< regrese rétorika >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam