Význam republika
Co znamená slovo republika? Zde naleznete 11 významů slova republika. Můžete také přidat význam slova republika sami

1

6 Thumbs up   3 Thumbs down

republika


země, ve které si lidé volí své vládce a jejíž hlavou je volený prezident | republika | * {{Citace elektronické monografie | republika
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

4 Thumbs up   1 Thumbs down

republika


Vývojová forma organizace státu, v nìmž se oproti monarchii politická moc nedìdí èi nezískává rodem, ale dìdí se nepøímo spolu s majetkem, pøièemž nástroji této moci jsou rùzným zpùsobem volené o [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

3 Thumbs up   0 Thumbs down

republika


Galaktická Republika (Republika, Stará Republika) je fiktivní státní společenství ze světa Star Wars. Její historie se datuje přibližně do doby 25 000 BBY kdy se rozšířila technika hyperprostorového c [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

republika


Republika I (loď) byla první obchodní loď, parník, který Československo získalo po II. světové válce v roce 1951. a zároveň byla první lodí společnosti Československá námořní plavba. Byla vyrobena ve [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

republika


Forma vlády, ve které v čele výkonné moci stojí kancléř.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

6

2 Thumbs up   1 Thumbs down

republika


Republika (z latinského res publica věc veřejná) je forma státu, v němž jsou hlava státu (obvykle prezident) i parlament voleni na určité období. Od doby dekolonizace po druhé světové válce počet repu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

republika


Republika II byla obchodní loď postavená v polské loděnici ve Štětíně v roce 1964, kterou převzala společnost Československá námořní plavba. Loď sloužila pod československou státní vlajkou devět let, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

republika


Výstava Republika se uskutečnila ve dnech 28. října 2008 - 6. července 2009 jedná se o výstavu Národního muzea. Konala se ve spolupráci Národního muzea, Senátu Parlamentu České republiky a Vojenského [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

republika


Republika (z latinského res publica věc veřejná) je forma státu, v němž jsou hlava státu (obvykle prezident) i parlament voleni na určité období. Od doby dekolonizace po druhé světové válce počet repu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

republika


Republika je česká politická strana, založená v roce 2013. Ideologicky se hlásí k pravicovému konzervatismu. Profiluje se jako alternativa k tradičním stranám či podnikatelským hnutím. Ustavující sjez [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

1 Thumbs up   3 Thumbs down

republika


lepupilika
Zdroj: dominicweb.eu

<< relevantní roztok >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam