Význam role
Co znamená slovo role? Zde naleznete 8 významů slova role. Můžete také přidat význam slova role sami

1

1   0

role


1.A SQL Server security account that is a collection of other security accounts that can be treated as a single unit when managing permissions.Role může obsahovat přihlášení serveru SQL Server, [..]
Zdroj: technet.microsoft.com

2

1   0

role


Slovo role může znamenat: pole role (jednotka) – předpokládaná stará jednotka plošného obsahu (asi 2 záhony = 790 metrů čtverečních)[zdroj?] smotek (látky, papíru, plechu apod.), svit [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   0

role


sled akcí které má provést herec v divadelním nebo filmovém představení | * | souhrn vzájemných vztahů s okolím | * | válcovitý předmět tvořený navinutým materiálem | * | [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0   0

role


soustava potøeb, cílù, názorù, citù, hodnot a èinností, které by podle oèekávání èlenù urèité spoleènosti mìly charakterizovat typického pøedstavitele urèité pozice oèekávaný zpùsob chování èlovìka v urèité pozici
Zdroj: pppbruntal.cz

5

0   0

role


souhrn funkčních oprávnění udělených předem stanovenému uživateli nebo skupině uživatelů ERMS. Národní standard pro elektronické systémy spisové služby
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz

6

0   0

role


Definice dle ZZR: § 48 písm. b) „souhrn oprávnění úřední osoby, která vykonává určitou činnost, k přístupu k referenčním údajům v základních registrech nebo k údajům v agendov [..]
Zdroj: szrcr.cz

7

0   0

role


soustava potøeb, cílù, názorù, citù, hodnot a èinností, které by podle oèekávání èlenù urèité spoleènosti mìly charakterizovat typického pøedstavitele urèité pozice oèekávaný [..]
Zdroj: help24.cz

8

0   0

role


soustava potřeb, cílů, názorů, citů, hodnot a činností, které by podle očekávání členů určité společnosti měly charakterizovat typického představitele určité pozice očekávaný [..]
Zdroj: pppcl.cz

Přidat význam slova role
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< žentour sochor >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam