Význam router
Co znamená slovo router? Zde naleznete 25 významů slova router. Můžete také přidat význam slova router sami

1

2   0

router


Aktivní síťové zařízení, které spojuje dvě sítě (například internet s místní sítí) a stará se o to, aby se data, která se mezi těmito sítěmi přenášejí dostala na místo určení.
Zdroj: proximitymarketing.cz

2

1   0

router


Router(směrovač) je v počítačových sítích aktivní síťové zařízení, které procesem zvaným routování přeposílá datagramy směrem k jejich cíli. Routování probíhá na třetí [..]
Zdroj: ignum.cz

3

0   0

router


směrovač | rydlo
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0   0

router


smìrovaè - zaøízení (pøípadnì program), které zajišuje správné smìrování paketù mezi sítìmi. Je mnohem "inteligentnìjší" (také složitìjší a dražší) než most (bridge). K [..]
Zdroj: labo.cz

5

0   0

router


Router - česky směrovač. Jedná se o zařízení, které směruje (routuje) provoz v síťi. Nastavení routerů se provádí v takzvané routovací tabulce. Ta určuje, kam který provoz bude smě [..]
Zdroj: svethardware.cz

6

0   0

router


Zariadenie smerujúce komunikáciu v sieti na základe adresy požadovaného serveru.
Zdroj: tvorbastranky.sk

7

0   0

router


smìrovaè Laicky øeèeno, router je chytrá krabièka, která spojuje dvì sítì a umo¾òuje mezi nimi pøenos dat. Díky ní mù¾e být va¹e malá domácí sí» pøipojena k internetu skrze je [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

8

0   0

router


Router (směrovač) je zařízení, které odděluje dvě logické podsítě a routuje (směruje) pakety mezi těmito sítěmi. Směrovací pravidla jsou určena jednoduše systémem IP-adres a sí [..]
Zdroj: abclinuxu.cz

9

0   0

router


router (neboli èesky smìrovaè) = jedná se o aktivní síové zaøízení, které spojuje dvì poèítaèové sítì a smìruje mezi nimi datové pakety. Smìrování datových paketù (neboli ro [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

10

0   0

router


Síťové zařízení pracující na třetí vrstvě modelu OSI. Pro příchozí datové pakety dokáže díky znalosti topologie celé sítě najít nejvhodnější další cestu.
Zdroj: dsl.cz

11

0   0

router


Router neboli směrovač je síťové zařízení, které procesem zvaným routování přeposílá datagramy směrem k jejich cíli. Routování probíhá na třetí (síťové) vrstvě sedmivrstvéh [..]
Zdroj: joyce.cz

12

0   0

router


Smerovač
Zdroj: gamo.sk

13

0   0

router


spojenie softvéru a hardvéru medzi dvoma alebo viacerými sieťami. Router umožňuje efektívne riadenie prenosu dát z jednej siete do druhej.
Zdroj: stopline.sk

14

0   0

router


smìrovaè (PCW 9/2006, 114)
Zdroj: david-zbiral.cz

15

0   0

router


zaøízení pracující na síové vrstvì, které užívá jednu nebo více metriky pro urèení optimální cestu. Router posílá pakety z jedné síti k další založené na infoamci síové vrstvy
Zdroj: horalek.org

16

0   0

router


Směrovač je síťové zařízení směrující pakety v datových sítích správným příjemcům na základě zdrojové a cílové IP adresy.
Zdroj: 2n.cz

17

0   0

router


Obousměrný překládač mezi HTTP požadavkem / URL a akcí presenteru. Obousměrné znamená, že z HTTP požadavku lze odvodit akci presenteru, ale také obráceně k akci vygenerovat odpovídaj [..]
Zdroj: nette.org

18

0   0

router


Zařízení používané k připojení počítače k internetu.
Zdroj: stoppiratstvi.cz

19

0   0

router


Poèítaè, který pøesmìrovává data (pakety) mezi sítìmi.
Zdroj: widenet.cz

20

0   0

router


A device that connects two networks together. Routers monitor, direct and filter information that passes between these networks.
Zdroj: old.zyxel.cz

21

0   0

router


Neboli směrovač, je zařízení propojující dvě sítě, používající stejný síťový protokol. Pracuje podobně jako switch, jen přidává možnost řízení přenosů. Díky tomu můžete nastavovat pravidla pro provoz na routeru.
Zdroj: ab-net.cz

22

0   0

router


Neboli směrovač. Zařízení, které umí posílat data z různých podsítí a směrovat je do jiné sítě.
Zdroj: vhvspeed.cz

23

0   0

router


V počítačových sítích aktivní síťové zařízení (směrovač), které procesem zvaným routování přeposílá data konkrétním směrem k jejich cíli.
Zdroj: airwaynet.cz

24

0   0

router


(směrovač) je zařízení používané v počítačových sítích, které určuje následující bod sítě, ke kterému má být poslán datový paket směrem ke svému cíli.
Zdroj: pocitace-internet.cz

25

0   0

router


Router (směrovač) je v počítačových sítích aktivní síťové zařízení, které procesem zvaným routování přeposílá datagramy směrem k jejich cíli. Routování probíhá na třetí v [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova router
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< switch add >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam