Význam sémantická pamì
Co znamená slovo sémantická pamì? Níže najdete jeden význam slova sémantická pamì Můžete také přidat význam slova sémantická pamì sami

1

0   0

sémantická pamì


pøedpokládaný systém v pamìti, založený na obecných znalostech a sémantických pravidlech, typ dlouhodobé pamìti. U znalostí uložených v sémantické pamìti není patrný vztah k situac [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

Přidat význam slova sémantická pamì
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< sekvenèní zpracování senzibilizace >>