Význam secese
Co znamená slovo secese? Zde naleznete 8 významů slova secese. Můžete také přidat význam slova secese sami

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

secese


umělecký styl na přelomu 19. a 20. století
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

secese


Umìlecký smìr, pøevládající na konci 19. století, vyvolaný definitivním vítìzstvím buržoazie nad feudalismem a jejím následným bouølivým rozvojem. Na jedné stranì napodobuje velkolepost a zd [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

3 Thumbs up   0 Thumbs down

secese


umělecký směr mezi lety 1890 - 1910, vyznačuje se dekorativní a naturalistickou stylizací
Zdroj: bystre.unas.cz

4

3 Thumbs up   0 Thumbs down

secese


Secese (francouzsky art nouveau [a:r nuvo:], německy Jugendstil) je jeden z uměleckých stylů přelomu 19. a 20. století (období označovaného jako fin de siècle). Podle některých názorů je posledním z u [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

3 Thumbs up   0 Thumbs down

secese


Secese (francouzsky art nouveau [a:r nuvo:], německy Jugendstil) je jeden z uměleckých stylů přelomu 19. a 20. století (období označovaného jako fin de siècle). Podle některých názorů je posledním z u [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

3 Thumbs up   1 Thumbs down

secese


Umělecký styl, který vznikl na konci 19. století. Mezi hlavní znaky secese patří ornamentálnost, geometrické prvky, barevnost, dekorativnost v podobě květů, listů, mozaiky a vitráže. K secesním v [..]
Zdroj: gemaart.cz

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

secese


Secese (od Sever českého severu) byl dobrovolný svazek obcí v okresu Liberec, jeho sídlem byly Jindřichovice pod Smrkem a jeho cílem vzájemná spolupráce a koordinace činností v oblasti rozvoje regionu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

1 Thumbs up   3 Thumbs down

secese


výtvarný sloh v období konce 19. a poèátku 20. stol. (vrchol 1895 - 1905), usilující o nový umìlecký výraz, opro¹tìný od dosavadního pøevládajícího historismu. Poslední z univerzálních mezinárodních slohù, projevující se v umìní, módì a ¾ivotním stylu. Má rùzné názvy: v Anglii Modern Style, ve Francii Art Nouveau (podle módního obchodu), ve ©panìls [..]
Zdroj: eatelier.cz

<< ikonoklasmus inundace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam