Význam senzorická deprivace
Co znamená slovo senzorická deprivace? Níže najdete jeden význam slova senzorická deprivace Můžete také přidat význam slova senzorická deprivace sami

1

0   0

senzorická deprivace


stav, kdy se živoèich nachází v prostøedí s neobvykle malým množstvím podnìtù. To vede k fyziologickému vlivu na nervovou soustavu - k èásteèné ztrátì její funkènosti a dokonce k p [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

Přidat význam slova senzorická deprivace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< senzomotorické stadium senzorický potenciál >>