Význam sexismus
Co znamená slovo sexismus? Zde naleznete 6 významů slova sexismus. Můžete také přidat význam slova sexismus sami

1

2   0

sexismus


Obecně je považován za formu diskriminace na základě pohlaví (analogie s pojmem rasismus označujícím diskriminaci na základě »rasových« rozdílů). Tento pojem byl ustaven americkým fem [..]
Zdroj: gender.webnode.cz

2

2   0

sexismus


Forma diskriminace na základě pohlaví, přičemž jedno z pohlaví je považováno za nižší, méně důležité nebo schopné. Může se vztahovat buď k nenávisti celému pohlaví misandrie (nenávist k mužům) a mysogynství (nenávist k ženám), nebo na uplatňování stereotypů o mužskosti mužů a ženskosti žen. Jiný název je ž [..]
Zdroj: alternativazdola.cz

3

1   0

sexismus


vědecky nepotvrzený názor, že příslušníci jednoho (obvykle vlastního) pohlaví jsou lepší než ostatní | způsoby jednání v souladu s názorem [1] | * | – | pohlavní diskriminace
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

1   0

sexismus


Soudobé oznaèení pro zdùrazòování nadøazenosti nìkterého pohlaví, èasto i domnìlé. Tento pojem bývá èasto zneužíván soudobými sufražetkami a vede k hledání pøíèin [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

0   0

sexismus


Sexismus je termín vzniklý v druhé polovině 20. století, který se vztahuje na přesvědčení, že jedno z pohlaví je nižší, méně důležité nebo schopné. Může se vztahovat buď na nen [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   0

sexismus


Sexismus je termín vzniklý v druhé polovině 20. století, který se vztahuje na přesvědčení, že jedno z pohlaví je nižší, méně důležité nebo schopné. Může se vztahovat buď na nen [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova sexismus
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< hyperkorektnost sexizmus >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam