Význam skok
Co znamená slovo skok? Zde naleznete 4 významů slova skok. Můžete také přidat význam slova skok sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

skok


pohyb jedince, tvořený jeho odrazem, letem a dopadem | * | krátký pobyt na určitém místě | * | náhlá změna | * | poskok | — | —
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

skok


Skok (anglicky jump nebo branch) je instrukce, která narušuje normální způsob provádění počítačového programu instrukce po instrukci (sekvenčně). Zatímco po provedení jakékoli jiné instrukce se pokrač [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

skok


Skok může znamenat: skok (pohyb) — forma pohybu i v přeneseném významu, kdy znamená nějakou prudkou společenskou změnu resp. prudký společenský pohyb skok (informatika) — změna v sekvenčním vykonáván [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

skok


Prvek diskontinuity ve vývoji, kvalitativní zmìna v dùsledku pùsobení zákona vztahu kvantity a kvality. Jde o období nestability v dùsledku kvantitativních zmìn, o proces v nì [..]
Zdroj: marxismus.cz

<< kalorický matice >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam