Význam slov
Co znamená slovo slov? Zde naleznete 2 významů slova slov. Můžete také přidat význam slova slov sami

1

0   0

slov


Druhý pád množného čísla pojmu „slovo.“
Slovo je skupina hlásek (v psané formě písmen) mající určitý význam. Ze slov jsou pak dále tvořeny věty.

Slovo se člení na slabiky (základní výslovnostní jednotka), jež jsou tvořeny jednotlivými souhláskami a samohláskami.
XSonnyk5 - 8. dubna 2014

2

0   0

slov


Druhý pád množného čísla výrazu "slovo".

Může vyjadřovat:
1. sled hlásek s určitým významem, jednotka slovní zásoby
2. v informatice nejmenší množství bitů, se kterými počítač pracuje
3. slib (dejte mi své slovo)
XSonnyk5 - 24. dubna 2014

Přidat význam slova slov
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< internetu adventu >>