Význam směnka
Co znamená slovo směnka? Zde naleznete 31 významů slova směnka. Můžete také přidat význam slova směnka sami

1

0   0

směnka


Jde o cenný papír, který opravňuje majitele požadovat od osob, které jsou na směnce podepsány, zaplacení částky uvedené v textu směnky.
Zdroj: mesec.cz

2

0   0

směnka


Je cenný papír, obsahující směnečné náležitosti stanovené zákonem. Její výstavce se buď sám zavazuje zaplatit určitou [..]
Zdroj: czechwealth.cz

3

0   0

směnka


Nejjednodušší forma zajištění úvěru samotným příjemcem úvěru, který vystaví vlastní směnku ve prospěch poskytovatele podpory. Směnka je cenný papír obsahující zákonem přesně vymezené náležitosti, zejména bezpodmínečný závazek nebo příkaz výstavce zaplatit stanovenou finanční částku v určitou dobu, na určit [..]
Zdroj: cmzrb.cz

4

0   0

směnka


Směnka bývá termín pro úvěrový cenný papír, jehož základem jsou zákonem stanovené údaje.
Zdroj: homepujcka.cz

5

0   0

směnka


Cenný papír, kterým se na něm uvedená osoba zavazuje zaplatit oprávněnému majiteli směnky stanovenou částku.
Zdroj: jaknabanku.cz

6

0   0

směnka


úvěrový cenný papír, který poskytuje majiteli směnky právo vyžadovat zaplacení stanovené peněžní částky ve stanoveném čase a dlužník [..]
Zdroj: mojeinvestice.cz

7

0   0

směnka


Krátkodobý cenný papír obsahující písemný závazek sepsaný v zákonem stanovené podobě zaplatit určitou částku peněz na určitém místě v určité době určité osobě.
Zdroj: apogeo.cz

8

0   0

směnka


je úvěrový cenný papír, sepsaný přesně stanovenými údaji, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku. Konkrétní forma naopak stanovena není. Máte li neproplacenou směnku kontaktujte nás co nejdříve. Realizujeme směnky soudní cestou [..]
Zdroj: exekucniprikaz.cz

9

0   0

směnka


převoditelný cenný papír, ze kterého vyplývá dlužnický závazek. Směnečník dává dlužníkovi povinnost zaplatit a současně majiteli směnky právo požadovat zaplacení směnečné sumy na určeném místě a čase.
Zdroj: fpv.cz

10

0   0

směnka


Jedná se o cenný papír se zákonem stanovenými udaji ze kterého vyplícá dlužnický úvazek.
Zdroj: opujcky.cz

11

0   0

směnka


Je úvěrový cenný papír, ze kterého plyne dlužnický závazek. Na jejím základě může věřitel požadovat finanční prostředky po dlužníkovi podle napsaných údajů.
Zdroj: pujckoradce.cz

12

0   0

směnka


Směnka je cenný papír, se kterým je možné obchodovat a jehož formu a náležitosti upravuje zákon. Směnka zavazuje dlužníka (avala) zaplatit částku uvedenou ve směnce, a to ve stanoveném čase a na stanoveném místě. Částka je na směnečníku (avalovi) velmi snadno právně vymahatelná.
Zdroj: rozumnapujcka.cz

13

0   0

směnka


Krátkodobý obchodovatelný cenný papír.
Zdroj: usetritnadanich.cz

14

0   0

směnka


Podle právní teorie je směnka definována jako cenný papír obsahující zákonem přesně vymezené náležitosti, zejména bezpodmínečný závazek nebo příkaz výstavce zaplatit stanovenou f [..]
Zdroj: fastcash.cz

15

0   0

směnka


Cenný papír. Poskytuje majiteli směnky právo vyžadovat zaplacení stanovené peněžní částky ve stanoveném čase a zavazuje dlužníka zaplatit.
Zdroj: eakcie.cz

16

0   0

směnka


Je cenný papír, ve kterém emitent slibuje reemitentovi, že v určené době a na určeném místě zaplatí danou směnečnou sumu. 
Zdroj: podnikejsnadno.cz

17

0   0

směnka


Je cenný papír, obsahující směnečné náležitosti stanovené zákonem. Její výstavce se buď sám zavazuje zaplatit určitou částku směnečně oprávněnému majiteli směnky (směnka vlastní) nebo přikazuje jiné osobě, aby zaplatila urč [..]
Zdroj: ludvik-turek.com

18

0   0

směnka


Směnka je obchodovatelný cenný papír, který může vystavit jak fyzická, tak právnická osoba. Při prodeji nemovitosti směnka slouží jako záruka pro prodejce, že kupující částku skutečně uhradí. Kupující může vystavit směnku, i když ještě peníze na doplacení nemá, ale ví, že do splatnosti směnky si je sežene. Druh [..]
Zdroj: realitninavigace.cz

19

0   0

směnka


Směnka je cenný papír, kde zákonem přesně stanovené náležitosti vůči závazku dlužníka, který dává majiteli směnky právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku.
Zdroj: sosfinance.profiweb.cz

20

0   0

směnka


Cenný papír, ve kterém výstavce (emitent) bezpodmínečně slibuje osobě ve směnce uvedené (remitentovi), že jí v určené době a na určeném místě zaplatí směnečnou sumu (směnka vlastní), nebo ve kterém výstavce bezpodmínečně přikazuje třetí osobě (směnečníkovi), aby za něj zaplatila osobě ve směnce uvedené směne [..]
Zdroj: pujcky-nemovitosti.cz

21

0   0

směnka


Směnka je cenný papír, který obsahuje zákonem přesně stanovené náležitosti. Ze směnky vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku.
Zdroj: pujcky-reality.cz

22

0   0

směnka


cenný papír, ve kterém výstavce (emitent) bezpodmínečně slibuje osobě ve směnce uvedené (remitentovi), že jí v určené době a na určeném místě zaplatí směnečnou sumu (směnka vlastní), nebo ve kterém výstavce bezpodmínečně přikazuje třetí osobě (směnečníkovi), aby za něj zaplatila osobě ve směnce uvedené směne [..]
Zdroj: business.center.cz

23

0   0

směnka


Krátkodobý obchodovatelný cenný papír.
Zdroj: uctovani.net

24

0   0

směnka


Směnka je úvěrový cenný papír, obsahující zákonem přesně stanovené údaje, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanove [..]
Zdroj: globalinkaso.cz

25

0   0

směnka


ve skutečnosti je to cenný papír, za pomocí kterého má majitel směnky požadovat na dlužníkovi dlužnou částku.
Zdroj: blog.pujcky-penez.info

26

0   0

směnka


 – obchodovatelný cenný papír, představuje písemný doklad o finančním závazku.
Zdroj: domacifinance.cz

27

0   0

směnka


Je cenný papír, obsahující směnečné náležitosti stanovené zákonem. Její výstavce se buď sám zavazuje zaplatit určitou částku směnečně oprávněnému majiteli směnky (směnka vlastní) nebo přikazuje jiné osobě, aby zaplatila určitou částku směnečně oprávněnému majiteli směnky (směnka cizí).
Zdroj: fondmarket.cz

28

0   0

směnka


cenný papír obsahující zákonem stanovené náležitosti, převoditelný rubopisem. Tuto převoditelnost lze vyloučit. Náležitosti se liší podle toho, zda se jedná o směnku cizí (viz výš [..]
Zdroj: ipravnik.cz

29

0   0

směnka


je to cenný papír, ve kterém se emitent (výstavce, dlužník) zavazuje zaplatit do určené doby všechny své závazky ve směnce uvedené (směnečnou sumu) vůči remitentovi (věřiteli).
Zdroj: jaknapenize.eu

30

0   0

směnka


Cenný papír, ve kterém výstavce (emitent) bezpodmínečně slibuje osobě ve směnce uvedené (remitentovi), že jí v určené době a na určeném místě zaplatí směnečnou sumu (směnka vlas [..]
Zdroj: pomuzemesdluhy.cz

31

0   0

směnka


Směnka je cenný papír vydaný v zákonem stanovené formě obsahující bezpodmínečný písemný závazek (příkaz) v přesně určené formě poskytující majiteli směnky právo vyžadovat po [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova směnka
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Repo sazba stoplistace >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam