Význam smog
Co znamená slovo smog? Zde naleznete 8 významů slova smog. Můžete také přidat význam slova smog sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

smog


stav ovzduší se sníženou viditelností při vysokém znečištění ovzduší průmyslovými exhaláty, spalinami motorových vozidel a zplodinami jejich vzájemných reakcí, vyznačující se dráždivým účinkem na lids [..]
Zdroj: agromanual.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

smog


chemické znečištění ovzduší | ''(těšínské nářečí)'' drak
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

smog


zneèistenie ovzdušia poèas inverzných stavov v mestských a priemyselných aglomeráciách.
Zdroj: gep.szm.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

smog


Obecný termín označující viditelné znečištění atmosféry, vyskytuje se zejména v městských a průmyslových oblastech. Termín pochází z anglických slov smoke-fog (kouř-mlha). Dnes již tradičně rozlišujem [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

smog


Smog je zmes exhalácií škodlivín, výfukových plynov a hmly. Vytvára sa pri zvláštnych atmosférických podmienkach v priemyslových a silne za¾udnených oblastiach. Znižuje vidite¾nos a ohrozuje zdravie [..]
Zdroj: javys.sk

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

smog


Je chemické znečištění, které je způsobené lidskou činností. Název pochází z anglického spojení dvou slov smoke (kouř) a fog (mlha). Jedná se o jev, během kterého je atmosféra obohacena o složky, které v ní normálně nejsou a které jsou škodlivé pro zdraví. Z odborného hlediska se smog rozlišuje na dva typy: Redukční smog (též londýnský nebo zimní, [..]
Zdroj: cistenebe.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

smog


Smog je chemické znečištění atmosféry způsobené naší činností. V zimním půlroce vzniká v podmínkách inverzního charakteru počasí, kdy je nízká oblačnost a mlha smíchávána s nečistotami v ovzduší. Mlha je oblak, který leží bezprostředně nad zemí a snižuje dohlednost na jeden kilometr. Hlavní znečišťující látkou v ovzduší jsou prachové částice PM10, [..]
Zdroj: dycham.ostrava.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

smog


Smog je chemické znečištění atmosféry způsobené lidskou činností. Název pochází z anglického spojení dvou slov smoke (kouř) a fog (mlha). Jedná se o jev, během kterého je atmosféra obohacena o složky, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< polární kód >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam