Význam solanka
Co znamená slovo solanka? Zde naleznete 7 významů slova solanka. Můžete také přidat význam slova solanka sami

1

1   0

solanka


solný roztok
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   0

solanka


Roztok chloridu sodného.
Zdroj: nanimata.wu.cz

3

1   0

solanka


vodní roztok soli pou¾ívaný jako teplonosná kapalina; termín se pou¾ívá i jako obecné oznaèení nemrznoucí teplonosné kapaliny
Zdroj: oze.tzb-info.cz

4

0   0

solanka


voda nasycená rozpuštìnými solemi (mohou se z ní zpravidla získávat odpaøováním vody)
Zdroj: labo.cz

5

0   1

solanka


vodní roztok soli používaný jako teplonosná kapalina; termín se používá i jako obecné označení nemrznoucí teplonosné kapaliny
Zdroj: stavebnikomunita.cz

6

0   1

solanka


vodní roztok soli používaný jako teplonosná kapalina; termín se používá i jako obecné oznaèení nemrznoucí teplonosné kapaliny
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

7

0   1

solanka


obecný název nemrznoucí smìsi (bez ohledu na její složení). Obvykle jde o smìs vody a vhodné pøísady.
Zdroj: ac-heating.cz

Přidat význam slova solanka
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Mathematik Bigamie >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam