Význam solventnost
Co znamená slovo solventnost? Zde naleznete 32 významů slova solventnost. Můžete také přidat význam slova solventnost sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti.
Zdroj: financeproradost.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


schopnost splácet své peněžní závazky | solvence
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


pojišťovna nebo zajišťovna je povinna po celou dobu své činnosti mít vlastní zdroje nejméně ve výši minimální míry solventnosti, kterou se rozumí výše vlastních zdrojů vypočítaná způsobem, který stanoví ministerstvo vyhláškou. Pojišťovna i zajišťovna je povinna vykazovat ministerstvu svou solventnost do 30 dnů ode dne vydání výroku auditora o ověře [..]
Zdroj: nemecpartners.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


Pojišťovna nebo zajišťovna je povinna po celou dobu své činnosti mít vlastní zdroje nejméně ve výši minimální míry solventnosti, kterou se rozumí výše vlastních zdrojů vypočítaná způsobem, který stanoví ministerstvo vyhláškou. Pojišťovna i zajišťovna je povinna vykazovat ministerstvu svou solventnost do 30 dnů ode dne vydání výroku auditora o ověře [..]
Zdroj: allrisk.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


Schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti. Pojišťovny (zajišťovny) ji povinně vypočítávají a vykazují orgánu dohledu v pojišťovnictví.
Zdroj: cnb.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


Schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti. Pojišťovny (zajišťovny) ji povinně vypočítávají a vykazují orgánu dohled [..]
Zdroj: abcfv.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


platební schopnost
Zdroj: mojeinvestice.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti.
Zdroj: aliance-jkl.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


pojišťovna nebo zajišťovna je povinna po celou dobu své činnosti mít vlastní zdroje nejméně ve výši minimální míry solventnosti, kterou se rozumí výše vlastních zdrojů vypočítaná způsobem, který stano [..]
Zdroj: also.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


Schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti.
Zdroj: jaksepojistit.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


Platební schopnost. Schopnost pojišťovny nebo zajišťovny zajistit vlastními zdroji úhradu závazků vyplývajících z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti.
Zdroj: kalkulacka.eu

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


je obecná schopnost právnické nebo fyzické osoby plnit na sebe vzaté peněžní závazky.
Zdroj: maximapojistovna.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


Schopnost pojišovny nebo zajišovny trvale zabezpeèit vlastními zdroji úhradu závazkù z pojišovací nebo zajišovací èinnosti.
Zdroj: pojisteni-duchodu.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


Schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti.
Zdroj: pojistimajetek.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


Schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti.
Zdroj: pojistizivot.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


Schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti.
Zdroj: profibroker.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


Schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti.
Zdroj: ruceni-povinne.eu

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


Schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti.
Zdroj: s-servis.cz

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


Likvidita, schopnost plnit finanční závazky řádně a včas.
Zdroj: usetritnadanich.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


Schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti.
Zdroj: vseprojistotu.cz

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


Pojišťovna nebo zajišťovna je povinna po celou dobu své činnosti mít vlastní zdroje nejméně ve výši minimální míry solventnosti, kterou se rozumí výše vlastních zdrojů vypočítaná způsobem, který stanoví dozorčí orgán vyhláškou. Pojišťovna i zajišťovna je povinna vykazovat ministerstvu svou solventnost do 30 dnů ode dne vydání výroku auditora o ověř [..]
Zdroj: aquelcredit.cz

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


Platební schopnost. Je součástí finanční charakteristiky podniku
Zdroj: eakcie.cz

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


Dostatek disponibilních peněžních zdrojů na krytí všech potřeb a závazků v příslušném čase. V pojišťovnictví se posuzuje okamžitá likvidita, která je reprezentovaná zejména objemem disponibilních tech [..]
Zdroj: pojisteni.cz

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti Pramen § 2 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Viz také pojišťovací činnost pojišťovna zajišťovací činnost zajišťovna
Zdroj: business.center.cz

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


Schopnost pojišťovny nebo zajišťovny trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z pojišťovací nebo zajišťovací činnosti.
Zdroj: koop.cz

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


Likvidita, schopnost plnit finanční závazky řádně a včas.
Zdroj: uctovani.net

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


Dostatok disponibilných zdrojov na krytie všetkých potrieb a záväzkov, t. j. poisťovňa je schopná plniť všetky svoje záväzky v stanovenom termíne.
Zdroj: ako-uctovat.sk

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


je obecná schopnost právnické nebo fyzické osoby plnit na sebe vzaté peněžní závazky.
Zdroj: pojistenihavarijni.net

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


(Solvency) Finanční stabilita. Schopnost účetní jednotky splácet svoje dluhy v době jejich splatnosti.
Zdroj: financialmarkets.cz

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


Schopnost øádnì a vèas plnit finanèní závazky.
Zdroj: klo.cz

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


schopnost trvale zabezpečit vlastními zdroji úhradu závazků z provozované činnosti
Zdroj: finkap.cz

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

solventnost


Solventnost čili platební schopnost je schopnost fyzické nebo právnické osoby splácet finanční závazky v dohodnutých lhůtách. Opak je insolvence čili platební neschopnost.V ustáleném stavu hospodařen [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< dualismus poprava >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam