Význam soused
Co znamená slovo soused? Zde naleznete 2 významů slova soused. Můžete také přidat význam slova soused sami

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

soused


osoba, která bydlí v blízkosti obydlí někoho jiného | * | osoba, která se nachází v bezprostřední blízkosti někoho jiného | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

soused


V období feudalismu plnoprávný pøíslušník obce, tj. na vesnici osedlý a ve mìstì m욝an, èlovìk trvale usazený na svém rodovém majetku. Jen sousedé se mohli podílet na správì obce èi mìsta, vykonávat [..]
Zdroj: marxismus.cz
<< polévka russisch >>