Význam souvislost
Co znamená slovo souvislost? Zde naleznete 6 významů slova souvislost. Můžete také přidat význam slova souvislost sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

souvislost


abstraktní koncept spojující dvě či více entit | vlastnost objektu, jenž je souvislý | vztah, spojení, spojitost | nepřerušenost, nepřetržitost
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

souvislost


connectedneess
Zdroj: ped.muni.cz

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

souvislost


connection, connectivity
Zdroj: ped.muni.cz

4

3 Thumbs up   1 Thumbs down

souvislost


Koherence, vztah pohybù, vzájemná závislost pøi níž zmìna jednoho vyvolává zmìny druhého a naopak; univerzální vztah mezi vìcmi, jevy a procesy, vyplývající z materiální jednoty svìta, [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

2 Thumbs up   0 Thumbs down

souvislost


Souvislý graf je takový (neorientovaný) graf, v němž platí, že pro každé dva vrcholy x, y existuje sled z x do y. Pro orientované grafy se zavádí dva „druhy“ souvislosti: slabá souvislost - graf je sl [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

3 Thumbs up   1 Thumbs down

souvislost


Co znamená spojení „Souvislý popis obrázku?“
Nevím co to znamená!
Pomoct prosím Vás!
anonymní - 5. května 2020

<< zdar Hostivice >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam